Avoimet työpaikat: määräaikainen kirkon alan lehtori Helsinkiin

Haemme nyt Helsingin-kampukselle kirkon alan lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2021–31.12.2021.

Kirkon alan lehtori opettaa ja ohjaa ensisijaisesti teologisia aineita sekä opinnäytetöitä alemmissa ja ylemmissä ammattikorkeakouluopinnoissa. Tehtäviin kuuluu myös lukuvuosivastaavan tehtävät sekä koulutuksen ja Diakin verkoston kehittämiseen ja yhteistyöryhmiin osallistuminen. Lehtori osallistuu myös Diakin hanketoimintaan.

Odotamme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta seurakuntatyöstä. Arvostamme asiantuntijuutta teologisista aineista, diakoniasta ja/tai kirkon nuorisotyöstä. Eduksi katsotaan tohtorin tutkinto, kokemus kansainvälisestä tutkimus- ja koulutusyhteistyöstä, ammattikorkeakoulupedagogiikan tuntemus sekä verkko- ja monimuotopedagogiikan osaaminen.

Sinun tulee täyttää asetuksen 1129/2014 mukainen ammattikorkeakoulun lehtorin kelpoisuusvaatimus.

Hyvien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen avulla edistät työelämän yhteistyöverkostoja ja kehität opetustyötä verkostomaisessa organisaatiossa, jossa tiimityö sekä opiskelija- ja työelämälähtöiset toimintatavat ovat keskeisessä asemassa.

Tarjoamme sinulle haastavan ja monipuolisen tehtävän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Jussi Murtovuori, p. 050 308 6651, jussi.murtovuori@diak.fi.

Haethan tehtävää 25.10.2020 mennessä. Hakemuksia käsitellään jo hakuaikana, ja ensimmäiset haastattelut järjestetään 27.10.2020.