Siirry sisältöön

Diakoniabarometri 2020 kuvaa diakoniatyön muuttuvaa arkea

Diakoniabarometrin 2020 kirjoittajat Pirjo Paloviita, Hanna Alava, Anni Nikkanen ja Auli Kela.
Diakoniabarometri 2020 osoittaa, että diakoniatyön muuttuneessa toimintaympäristössä avustustyö on yhä tärkeämmässä asemassa.

Diakoniabarometri on kahden vuoden välein julkaistava tutkimus, joka kartoittaa diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä diakoniatyön arjesta, ajankohtaisista aiheista ja huono-osaisuudesta. Tällä viikolla julkaistun Diakoniabarometri 2020:n aineiston mukaan terveysongelmat ja kasautunut huono-osaisuus yleistyneet kohdatuilla asiakkailla. Samalla tarve avustustyölle on kasvanut.

Barometrin mukaan esimerkiksi aikoinaan 1990-luvun lama-aikaan perustettu ja väliaikaiseksi tarkoitettu ruoka-apu on vakiinnuttanut paikkansa osana seurakuntien työtehtäviä.

– Ruoka-apu on enenevissä määrin juurtunut osaksi seurakuntien toimintaa. Diakoniatyöntekijät myös kokivat ruoka-avun tärkeäksi, sanoi ruoka-apuun perehtynyt barometritutkija Pirjo Paloviita Diakissa järjestetyssä julkaisutilaisuudessa 21. syyskuuta.

Kun kyselyaineisto kerättiin, painopiste oli siirtynyt ruokakassien jakelusta yhteisöruokailuihin. Esimerkiksi 94 prosenttia diakoniatyöntekijöistä arveli, että seurakuntien järjestämillä yhteisöllisillä ruokailuilla voidaan ehkäistä yksinäisyyttä.

– Kasvavan taloudellisen avun ja ruoka-avun tarve haastaa pohtimaan, viekö avustustyö jo liikaa tilaa diakoniatyössä ja toisaalta, miten muuten kirkko voi auttaa osaltaan köyhyyden vähentämisessä, Paloviita summasi.

Uskontolukutaidon merkitys kasvaa

Diakoniabarometrissa pohditaan myös uskontolukutaidon merkitystä. Uskontolukutaito viittaa osaamisen ja tietojen kokonaisuuteen, jota tarvitaan uskontojen moninaisuuden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen.

Barometritutkija Anni Nikkasen mukaan diakoniatyössä uskontolukutaitoa pidetään tärkeänä ja osana diakoniatyön keskeistä osaamista. Samaan aikaan uskontolukutaidon termi vaatii vielä lisää jalkauttamista.

– Uskontolukutaito ei käsitteenä ole kovinkaan tuttu diakoniatyöntekijöille. Kolmasosa diakoniatyöntekijöistä ei tuntenut termiä. Sisällöllisesti se on kuitenkin olennainen osa työntekijöiden arkea, Anni Nikkanen totesi.

Nikkanen arvioi uskontolukutaidon merkityksen kasvavan tulevaisuudessa.

– Toimintaympäristön muuttuessa yhä monikulttuurisemmaksi sekä uskonnollisesti ja hengellisesti moninaisemmaksi uskontolukutaidon tarve kasvaa myös diakoniatyössä, Nikkanen pohti. Nikkasen mukaan on pohdittava, pitäisikö uskontolukutaidon sisältöjä lisätä jo diakonian perusopintoihin tai pitäisikö koulutusta aiheesta lisätä erityisesti alueilla, joilla uskontojen ja katsomusten moninaisuus on yleistä.

Diakoniabarometri 2020 – Aina uuden edessä

Vuoden 2020 Diakoniabarometrissä käsitellään ruoka-avun muutosten ja uskontolukutaidon lisäksi diakoniatyön arjen muutoksia ja johtamista. Tutkijoina ja raportin laatijoina olivat Diakin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Hanna AlavaAuli Kela, Anni Nikkanen ja Pirjo Paloviita. Barometrin kyselyaineisto on kerätty tammikuussa 2020 juuri ennen koronaepidemian aiheuttamia laajoja yhteiskunnallisia muutoksia.

– Diakoniatyössä toiminnan perusolemukseen kuuluu se, että jatkuvasti reagoidaan siihen, mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Tässä tutkimuksessa on koottuna jonkin aikakauden lopputilanne – aineisto, johon voi myöhemmin verrata tietoja, Diakoniabarometrin ohjausryhmän puheenjohtaja, lehtori Tiina Ikonen Diakista toteaa.

Diakoniabarometrin toteuttajia Diakin lisäksi ovat Diakonian tutkimuksen seura, Kirkkohallituksen Diakonian ja sielunhoidon yksikkö, Diakoniatyöntekijöiden liitto sekä Kirkon tutkimuskeskus.

Tutustu julkaisuun: Diakoniabarometri 2020 – Aina uuden edessä