Maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten työllistymistä vauhditettu Oulussa

Neljä nuorta hymyilevät portailla seisten.
Oulussa on saatu hyviä tuloksia maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten työllistymisessä omalle alalleen. Opin portailta työelämään -hankkeen aikana 52 ulkomaalais- ja romanitaustaista opiskelijaa valmistui opinnoistaan. Kaikki sote-alalta valmistuneet saivat työpaikan. Hankkeen järjestämissä monikulttuurisuuskoulutuksissa ja -tapahtumissa kävi 650 ihmistä, ilmenee tuloksia kokoavasta julkaisusta.

–        Lukujen takana on helpottuneita, uupuneita ja kiitollisia opiskelijoita, jotka ovat selviytyneet opinnoissaan loppuun asti ja siirtyneet innoissaan työelämään. Hienoimmalta tuntuu se, että olemme voineet edesauttaa opiskelijoiden ammatillisten unelmien täyttymistä, kertoo projektipäällikkö Marja Pinolehto Diakista.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diakin), Suomen Diakoniaopiston (SDO:n) ja Oulun ammattikorkeakoulun (OAMKin) yhteisessä hankkeessa ilmeni, että maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten opiskelijoiden sujuva polku kohti työpaikkaa kulkee opiskelijalähtöisen yksilöllisen tuen, tukipajojen, harjoitteluiden tai työssäoppimisen ja työllistymisen lisätuen kautta. Työllistymistä edistää myös työpaikkojen koulutus kulttuurien väliseen kohtaamiseen.

Koulutusmateriaalit hyötykäyttöön työyhteisöissä

Opintopolkujen ja työllistymisen tukemisen rinnalla hankkeessa vahvistettiin työpaikkojen ja oppilaitosten monikulttuurisuusosaamista ja kulttuurisensitiivisyyttä.

Hankkeen yhtenä konkreettisena työvälineenä on syntynyt Monikulttuurisuus työyhteisössä -koulutuspaketti, jota voi hyödyntää työpaikoilla henkilöstökoulutuksissa tai itseopiskelun välineenä. Hankkeessa tuotetut huoneentaulut ovat myös hyödynnettävissä monikulttuurisuustyössä.

–        Koulutuspaketti tarjoaa monia konkreettisia työkaluja, joilla voi helpottaa kohtaamisia, ohjaamista ja viestintää erilaisista kulttuuri- ja kielitaustasta tulevien kesken, sanoo lehtori Raisa Lantto SDO:lta.

Maassa maan tavalla vai uudella tavalla?

Opin portailla -hanketiimi muistuttaa, että ennen kuin monikulttuurisuustaitoja ja omaa kulttuurisensitiivisyyttään voi harjoitella, pitää maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille osaajille antaa mahdollisuus näyttää kykyjään, eli heidän pitää päästä töihin. Tämä ei edelleenkään ole itsestäänselvyys suomalaisessa työelämässä, minkä osoitti myös Diakin parin vuoden takainen Työnimi-kampanja.

–        Kunnioittavan ja arvostavan dialogin kautta työpaikoilla voi saavuttaa molemminpuolisen luottamuksen, joka on hyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen lähtökohta. Oppiminen voi olla myös kaksisuuntaista – me voimme myös oppia eri kulttuureista tulevilta uusia asioita, näkökulmia ja työtapoja. Vanhaa sanontaa mukaillen: maassa maan tavalla vai uudella tavalla, summaa Marja Pinolehto.

Opin portailta työelämään -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), ja sen osatoteuttajia olivat Suomen Diakoniaopisto (SDO) ja Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) ajalla 1.6.2018–31.8.2020. Opin portailla -hankeperheeseen kuuluu useita, jo päättyneitä ja käynnissä olevia hankkeita Suomessa. Hankkeet saavat rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Loppuraportin julkaisutiedot

Pinolehto M. (Ed)., (2020). Sujuvasti opin portailta työelämään – Opin portailta työelämään -hankkeen loppuraportti. In: Diak Puheenvuoro 30, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-363-6

Julkaisu on luettavissa maksutta Theseuksessa.

Liitteet:

Hankkeen tuloksia ja tunnuslukuja infograafina

Sujuvasti opin portailta työelämään – Opin portailta työelämään -hankkeen loppuraportti

Koulutusmateriaali työyhteisöille

Huoneentaulut monikulttuurisuustyön tueksi

Lisätietoja:

Marja Pinolehto, p. 050 3242053, marja.pinolehto@diak.fi