3IN Alliance -yhteistyö jatkuu

Hymyileviä ihmisiä piirissä päät yhdessä.
Monipuolinen yhteistyö niin koulutuksen kuin TKI-toiminnan saralla jatkuu huolimatta siitä, että 3IN Alliance -verkoston aloite eurooppalaisesta korkeakoulusta ei saanut rahoitusta.

Euroopan komissio julkisti heinäkuussa toisen Eurooppalaiset korkeakouluverkostot -pilottihakukierroksen tulokset. Rahoitusta myönnettiin 24 uudelle eurooppalaiselle korkeakoululle, jotka liittyvät jo aiemmin vuonna 2019 rahoitusta saaneiden korkeakouluallianssien joukkoon.

Vaikka Diakin koordinoimalle 3IN Alliance -verkostolle ei tällä hakukierroksella myönnetty rahoitusta Erasmus+ eurooppalaiset korkeakouluverkostot -haussa, 3IN Alliance -jäsenet jatkavat yhteistä koulutuksen ja tutkimusyhteistyön kehittämistä.

3IN Alliance -verkostossa on mukana seitsemän eurooppalaista korkeakoulua tavoitteenaan maailma, jossa ketään ei jätetä.

Monipuolisia avauksia syksyyn

3IN Alliance -yhteistyön kulmakivenä oleva osallisuuden näkökulma näkyy myös opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden kehittämisessä, jota jatketaan tulevanakin syksynä. Covid-19-pandemia on kiihdyttänyt virtuaalisen liikkuvuuden kehittämistä, ja laaja verkosto antaa hyvät mahdollisuudet virtuaaliliikkuvuuteen.

Jo syyslukukaudella 2020 3IN Alliance -korkeakoulujen opiskelijat eri puolilta Eurooppaa voivat osallistua jäsenkorkeakoulujen järjestämille verkkokursseille. Koulutusyhteistyötä syvennetään myös muilla verkkoyhteistyön muodoilla, jotka sulautetaan osaksi jäsenkorkeakoulujen jo olemassa olevia opintojaksoja.

Ensimmäinen yhteinen webinaari järjestettiin keväällä 2020 ja seuraava yhteistoteutus on jo sovittu lokakuulle 2020.

Yhteistyötä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa vahvistetaan, jotta korkeakoulutuksen saavutettavuus erityisryhmille paranisi. Lisäksi kehitetään uudenlaisia ekologisia ja digitaalisia ratkaisuja.

Uusia rahoitusvaihtoehtoja kartoitetaan

Konkreettisten avausten aikataulua joudutaan osin aikatauluttamaan uudelleen ulkopuolisen rahoituksen puutteen vuoksi. Uusia, vaihtoehtoisia rahoitusinstrumentteja kuitenkin kartoitetaan, ja tähän uusi Erasmus-ohjelma voikin antaa mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kaikki 3IN Alliance -jäsenkorkeakoulut ovat vahvasti sitoutuneet ihmisarvon kunnioittamiseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja monimuotoisuuteen ja pitkän tähtäimen visiomme kestävistä eurooppalaisista hyvinvointiyhteiskunnista perustuu näihin arvioihin myös tulevaisuudessa.

Lue lisää 3IN Alliancen sivuilta englanniksi ja seuraa allianssin Twitter-tiliä.