Avoin työpaikka: osa-aikainen projektikoordinaattori Ouluun

käsiä päällekkäin
Haemme ESR-rahoitteiseen Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeeseen Oulun-kampukselle osa-aikaista projektikoordinaattoria määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.9.2020 – 31.12.2021

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallinnoimassa hankkeessa päätavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäistä opinnoista putoamista. Hankkeessa pilotoidaan hyvinvointia, opiskelurytmiä tukevia ja pudokkuutta ehkäiseviä toimenpiteitä ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoilla.

Tuki jakaantuu kaksitasoisesti ennalta ehkäisevään tukeen aloittaville opiskelijoille ja intensiiviseen tukeen niille opiskelijoille, joiden riski pudota opintojen ulkopuolelle on tunnistettu. Hankkeessa rakennetaan opiskelijalähtöinen korkeakoulun toimintamalli. Kehittämistoimenpiteet mallinnetaan siten, että tulokset ovat kaikkien korkeakoulujen käytössä hankkeen jälkeen.

Projektikoordinaattori vastaa Diakin osatoteutuksesta ja vetää työpaketteihin jaetun hankkeen teemoja

  • opiskelijalähtöisen opiskelupolun kehittäminen
  • opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
  • opiskelijahyvinvoinnin palvelujen yhteistyön kehittäminen
  • sekä osallistuu muiden työpakettien toteutukseen.

Tehtäviin kuuluu osahankkeen maksatus- ja seurantatietojen toimittaminen hankkeen päätoteuttajalle sovitun aikataulun mukaisesti sekä toimiminen linkkinä oppilaitoksen, osatoteuttajien, oppilaitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Tehtävissään projektikoordinaattori vastaa Diakin Oulun-kampukselle tulevan hiljaisen tilan suunnittelun koordinoinnista ja toteutuksesta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Projektikoordinaattori osallistuu hankekonsortion yhteisiin kokouksiin/työpajoihin, hankeviestintään, arviointiin ja julkaisun työstämiseen.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta ohjaus- ja opetustyöstä. Olet myös projektihallinnan ja -koordinoinnin osaaja, jolla on sosiaalityön ja viestinnän asiantuntemusta. Sinulla on kokemusta opiskelijahyvinvoinnin ja opetuksen kehittämisestä.  Arvostamme palvelumuotoiluosaamista ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Projektikoordinaattorin työn sijoittuminen hankeajalle:

  • vuonna 2020 n. 70 % kokoaikaisesta
  • vuonna 2021 n. 80 % kokoaikaisesta

Lisätietoja tehtävästä saat kehityspäällikkö Sari Vilmingolta ke 5.8. klo 10 – 12 ja to 6.8. klo 13 – 15.

Haethan tehtävään 12.8.2020 mennessä.