Siirry sisältöön

Verkkokurssi monikulttuuristen ryhmien opettajille

kolme istuvaa naista katsoo seisovaa henkilöä, jolla käsi ylhäällä.
Haluatko kehittää taitojasi monikulttuuristen ryhmien ja tilanteiden ohjaamisessa? Osallistu Monikulttuurinen opetus ja ohjaus -verkkokurssille. Kurssi alkaa yhteisellä verkkoseminaarilla, mutta muuten opinnot voi suorittaa omassa tahdissa ja järjestyksessä.

Kurssi sopii kaikkien kouluasteiden opettajille ja ohjaajille, jotka haluavat kehittää taitojaan monikulttuuristen ryhmien ja tilanteiden ohjaamisessa ja opetuksessa. Kurssi alkaa 1.9.2020 yhteisellä verkkoseminaarilla, mutta muuten kurssin voi suorittaa joulukuuhun asti itsenäisesti omien aikataulujen mukaan.

Kurssin tavoitteet

Verkkokurssin tavoitteena on

  • vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön monikulttuurista kompetenssia ja ymmärrystä monikulttuurisuudesta
  • lisätä ymmärrystä kielitietoisuudesta
  • antaa työkaluja moninaisten ja yhdenvertaisten opiskelu- ja työyhteisöjen kehittämiseen
  • harjaannuttaa käyttämään opetus- ja ohjaustaitoja sekä työmenetelmiä, jotka huomioivat monikulttuuriset ryhmät ja yksilöt.

Sisältöteemat

Verkkokurssi koostuu viidestä moduulista, joissa on oma sisältöteemansa ja joihin kuuluu oppimistehtäviä. Oppimistehtävät tukevat opitun soveltamista käytäntöön sekä mahdollistavat osallistujan oman kehittämisen lisäksi myös työyhteisön kehittämisen

Sisältöteemat:

  1. Johdanto monikulttuurisuuteen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen (1 op)
  2. Suomen vähemmistökulttuurit (1 op)
  3. Monikulttuurinen ohjaus (1 op)
  4. Kielitietoinen pedagogiikka (1 op)
  5. Moninaisuus työyhteisöissä(1 op)

Toteutus

Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna Diakin Moodle-oppimisalustalla. Kurssi suoritetaan ajanjaksolla 1.9.2020–1.12.2020.

Koulutus on osallistujalle maksuton, ja se toteutetaan Opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin.

Ilmoittautumisaika kurssille on 1.-10.8.2020. Ilmoittaudu täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lisätiedot: