Hanki osaamista mielenterveys- ja päihdetyöhön – hakuaikaa erikoistumiskoulutukseen jatkettu!

Kuvituskuva.
Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito vaatii vahvaa ammatillista osaamista. Diakin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu koulutus antaa uusia välineitä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään asiakkaita, joiden elämäntilanteet ovat hyvin haastavia.

– Masennusoireet ovat yleistyneet suomalaisessa väestössä, ja psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt erityisesti työikäisillä naisilla, kertoo lehtori Susanna Kallakorpi. – Mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle ja työkyvyttömyyseläkkeelle.

Myös päihteet ovat monille ongelma.

– Humalajuomisen on havaittu yleistyneen erityisesti eläkeikäisessä väestössä, Kallakorpi sanoo.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat eivät katsokaan ikää, vaan ongelmia on kaikissa ikäryhmissä.

– Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan enenevässä määrin kaikkien ikäryhmien parissa työskentelyyn eriytyisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla, Kallakorpi toteaa.

– Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista, Kallakorpi sanoo.

Yhdenvertaista kohtaamista ja monialaista yhteistyötä

Jotta palvelutarpeen kasvua voidaan hillitä, tarvitaan kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa annettavaa ohjausta terveyttä edistäviin valintoihin ja elintapamuutoksiin.

– Tarvitaan keinoja, joilla vahvistetaan erityisesti huono-osaisimpien väestöryhmien mahdollisuuksia, voimavaroja ja motivaatiota tehdä terveyttä edistäviä valintoja, Kallakorpi sanoo

Alalla työskentelevät tarvitsevatkin yhdenvertaisen kohtaamisen taitoja, jotta he voivat rakentaa luottamuksellisen suhteen asiakkaan ja tämän läheisten kanssa. Lisäksi työssä tarvitaan paineensietokykyä ja kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

– Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän osaamista niin itsenäiseen työskentelyyn kuin monialaiseen yhteistyöhön, Kallakorpi kertoo.

Hae koulutukseen

Diakissa alkaa syksyllä 2020 mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutetuille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön taitoja.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa lähipäivät pidetään Helsingissä.

Vuoden kestävän koulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua, ja sen aikana perehdytään laajasti mm. ongelmien tunnistamiseen, hoidon suunnitteluun ja menetelmiin sekä asiakkaan kohtaamiseen ja tämän osallisuuden vahvistamiseen.

Lisäksi koulutuksessa käsitellään mielenterveys- ja päihdepalveluita osana sote-palvelujärjestelmää.

Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja päättyy toukokuun lopussa 2021. Hakuaika koulutukseen on 6.4.–17.8.2020.

Lisätiedot: