Opiskele kokonaisvaltaista kohtaamista Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa!

Diakin avoin amk järjestää syyslukukaudella 2020 opintojakson

Liikunta, kehollisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä katsomukset ihmissuhdetyössä (5 op)

Tervetuloa oppimaan kokonaisvaltaista kohtaamista! Koulutus on kehitetty yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa ja se soveltuu seurakuntien ja muiden työyhteisöjen kohtaamisen ammateissa toimiville sekä alalle opiskeleville.

Opintojakson sisällöt

  • ihmiskäsityksen merkitys ammatilliseen toimintaan
  • ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen periaatteet
  • luonnon, liikunnan ja kehollisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen työssä
  • liikuntatoiminnan rahoitusväylät ja yhteistyökumppanit

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen ja kohtaamisen merkityksen kohtaamistyössä
  • ymmärtää luonnon, liikunnan ja kehollisuuden merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
  • havainnoi ja jäsentää kristinuskon ja oman toimintaympäristönsä erilaisten katsomusten suhdetta ja suhtautumisesta luontoon, liikuntaan ja kehollisuuteen
  • oppii erilaisia konkreettisia menetelmiä luonnon, liikunnan ja kehollisuuden hyödyntämiseksi ja harjaantuu niiden käytössä
  • tuntee liikuntatoiminnan rahoituskanavia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita

Toteutus

Opintojakso toteutuu 17.8.2020 – 5.11.2020 monimuoto-opintoina verkossa ja Diakin Helsingin-kampuksella.

Koulutukseen kuuluu lähijaksoja Helsingin-kampuksella sekä työskentelyä verkossa ja oppimistehtävän parissa kentällä.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opintojakson hinta on 75 euroa.

Ilmoittautumisaika on 18.6. (klo 8)27.7.2020. Ilmoittautuminen ja lisätiedot avoimen amk:n portaalissa tämän linkin kautta.

Tervetuloa mukaan!