Uusi hanke edistää maatalousyrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista

Aurinko nousee pilvien välistä pellon yllä.
Maatalousyrittäjyys on kokenut nopean murroksen, jossa haasteina ovat kannattavuuteen, työuran muutoksiin, työssä jaksamiseen sekä toimintaympäristön muutoksiin liittyviä tekijöitä. Uusi Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanke pyrkii vastaamaan alaa koetteleviin haasteisiin Etelä-Savon alueella.

Haastavia muutostilanteita maatalousyrityksissä voivat olla esim. sukupolvenvaihdos, tuotannon laajentamisen tuomat haasteet työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, tuotantosuunnan muutokset tai maatalousyrittäjän uudelleen kouluttautuminen.

Tähän tilanteeseen vastaa juuri käynnistynyt Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanke, jossa kartoitetaan kohderyhmän tuen tarpeita muutostilanteissa ja niiden pohjalta kehitetään ja kokeillaan erilaisia hyvinvointia lisääviä menetelmiä, työkaluja ja valmennuksia. Toimivista menetelmistä koostetaan matalan kynnyksen hyvinvointia ja työssä jaksamista tukeva toimintamalli maatalousyrittäjien käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on myös tukea yrittäjiä hakemaan haasteelliseen elämän- ja/tai työtilanteeseen tukea riittävän varhain, jolloin voidaan paremmin välttää tilanteiden kriisiytyminen.

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajana on maatalouden neuvonta- ja kehittämisorganisaatio ProAgria Etelä-Savo. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Etelä-Savon Elyn kautta, ja on käynnissä vuoden 2022 loppuun. Hankkeelle on perusteilla oma verkkosivusto.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Merja Nykänen, merja.nykanen@diak.fi puh. 050 465 9698