Dialogi-media: Tulkkaus mahdollistaa tasavertaisen kohtaamisen

Monilla ryhmillä ei ole tasavertaisen kohtaamisen mahdollisuuksia yhteisen kielen puutteen vuoksi. Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkeja sekä asioimistulkkeja, jotka ovat tärkeä apu monille.

Dialogi-median uusi teemanumero pureutuu kielellisen tasavertaisuuden edistämiseen.

Diak on pioneeri puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa

Puhevammoja aiheuttaa moni asia. Puhevamma voi olla synnynnäinen, tai sen voi aiheuttaa sairaus tai tapaturma. Alan asiakasryhmien kirjo on siis suuri.

Puhevammaisten tulkkaus on maailmanlaajuisesti melko uusi tulkkauksen muoto. Sen kehittäminen ammattikorkeakoulutasoiseksi koulutukseksi alkoi Diakissa noin kymmenen vuotta sitten. Täysin vastaavaa koulutusta ei ole missään muualla.

Suomi on myös toistaiseksi ainoa maa, jossa puhevammaisten oikeus tulkkaukseen on kirjattu lakiin.

– Kyse on ihmisten näkemisestä tasavertaisena ja heidän itsemääräämisoikeutensa kunnioittamisesta, toteaa Diakin tulkkauksen lehtori Karoliina Joutsia.

– Moni puhevammainen asiakas on saattanut tottua elämässään siihen, että joku muu hoitaa hänen asioitaan, toteaa Diakin puhevammaisten tulkkauksen lehtori Veera Kuusela.

Kun puhevammainen asiakas pystyy tulkin avualla hoitamaan asioitaan itsenäisesti, on se palkitsevaa sekä asiakkaalle että tulkille.

Koronapandemia on lisännyt etätulkkauksen käyttöä

Viittomakielen tulkkauksessa on siirrytty koronapandemian myötä yhä enemmän etätulkkauksen käyttöön. Se on mahdollistanut ajantasaisen ja saavutettavan informaation myös viittomakielellä.

Etätulkkauksen opiskelu kuuluu myös viittomakielen tulkin opintoihin. Tänä keväänä opiskelijat pääsivät kokeilemaan etätulkkausta käytännössä yhteistyössä etätulkkauspalvelu Chablan kanssa.

Diakin opiskelijat ja lehtorit ovat tyytyväisiä yhteistyöhön.

– Opiskelijan näkökulmasta on huiman opettavainen mahdollisuus, että saa tehdä yhteistyötä maan johtavan etätulkkauspalvelun kanssa, sanoo Diakin viittomakielen tulkkiopiskelija Senni Aspinen.

Viittomakieltä on alkanut näkyä yhä enemmän myös televisiossa. Erityisen näkyväksi viittomakielen televisiotulkkaus tuli poikkeustilanteen aikana järjestettyjen tiedotustilaisuuksien kautta.

– Viittomakielen näkyvyys uutisissa on toteuttanut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatetta viestinnän saavutettavuudesta ja ajanmukaisuudesta, sanoo Diakin tulkkauksen lehtori Ulla Niittyinperä.

Dialogin uusi teemanumero käsittelee myös asioimistulkkausta, televisio-ohjelmien tekstitystä, saamen kielten tulkkauskoulutusta, kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatiokoulutusta ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suomen kielen taitoa.

Lue lisää:

Dialogi on Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkomedia, joka tekee näkyväksi Diakin asiantuntemusta, vahvuusalueita ja tuloksia. Diakin vahvuusalueita ovat sosiaalinen osallisuus, muuttuva monikulttuurisuus, älykkäät sote-palvelut ja yhteisöissä elävät uskonnot. Dialogissa herätetään keskustelua ja otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Lisätiedot