Diakin vuosikatsaus 2019 on ilmestynyt

Diakin vuosikatsaus 2019 on tänään 6.5. julkaistu osoitteessa https://vuosikatsaus2019.diak.fi/.

Vuosikatsaus tiivistää Diakin toiminnan viime vuodelta: se sisältää vuoden avainlukuja ja kohokohtia, opiskelijoiden, henkilökunnan ja sidosryhmän edustajan haastatteluita sekä TKI-toiminnan onnistumisia. Yhtiökokouksen vahvistama tilinpäätös lisätään sivustolle kesäkuussa 2020.

Tavoitteita ylitettiin 

Vuoden avainluvuista selviää, että vuonna 2019 Diakista valmistui yli 673 opiskelijaa ammattikorkeakoulututkintoon, tämä ylitti reilusti vuodelle asetetun tavoitteen, 640 tutkintoa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistui 61 opiskelijaa 

Diakin valmistuneista opiskelijoista 79 prosenttia suoritti tutkintonsa tavoiteajassatämä on valtakunnan paras tulos ammattikorkeakoulujen vertailussa.  

Opinnoissa edettiin tehokkaasti, sillä 73 prosenttia Diakin opiskelijoista suoritti viime vuonna vähintään 55 opintopistettä. Tulos oli jo toistamiseen parhain kaikista ammattikorkeakouluista. 

Diakin toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala iloitsee hyvistä tuloksista: 

– Olemme monella mittarilla pärjänneet kokoamme paremmin. Viemme korkeakouluopintoja tehokkaasti ja laadukkaasti eteenpäin, moni isompi yliopisto tai ammattikorkeakoulu jää kauas taaksemme. 

Opiskelijoilta kiitosta 

Palautekyselyn perusteella Diakin opiskelijat olivat tyytyväisiä opintoihinsa. Opiskelijat antoivat hyvää palautetta opetuksen sisällöistä, Diakin tarjoamista opiskelun tukipalveluista ja harjoitteluista. 

Diakissa sairaanhoitaja-diakonissaksi opiskeleva Oona Nissinen kertoo vuosikatsauksen haastattelussa: 

– Täällä on tosi ihmisläheiset opettajat, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita opiskelijoiden ajatuksista. Kurssit ovat olleet hyviä ja niitä on ollut monipuolisesti. 

Diakin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suosio on jatkunut tasaisenaYAMK-tason viittomakielen tulkiksi valmistunut Heidi Siivonen kertoo: 

– Suosittelen koulutusta kaikille, jotka ovat alan ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneita. Koulutuksessa oli koko ajan eteenpäin katsova ja kehittävä ote. 

Tukea maahanmuuttajataustaisten opiskeluun annettiin Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään –hankkeessa. Brasilialaistaustainen sairaanhoitajaopiskelija Virginia Brilhante kertoo kokemuksistaan Diakissa: 

– Opettajat olivat tosi kannustavia. He viestittivät monella tavalla: ”Sinä osaat, pystyt, tämä on mahdollista.” Sitten aloin itsekin uskoa siihen, että voisin päästä opiskelemaan. 

TKI-toiminta vahvistui 

Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vuoden 2019 kohokohtiin kuuluivat mm. lastensuojelun ja yhteisölähtöisen kouluyhteistyön kehittämishankkeet sekä osallistuminen eurooppalaisen korkeakouluverkoston rakentamiseen. Lisäksi Diak sai rahoitusta, käynnisti ja toteutti tutkimuksia ja selvityksiä liittyen mm. yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, tulkkausalan tulevaisuuteen sekä tekoälyn hyödyntämiseen yksinäisyyden vähentämiseksi. 

Diakin roolia yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttuvana organisaationa kommentoi Autimissäätion toimitusjohtaja ja Diakin työelämäneuvottelukunnan jäsen Timo Heiskala haastattelussa: 

– Diak on rohkea toimija, joka on uskaltautunut tarttua isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja sitä kautta on luonut uudenlaisia koulutusohjelmia. Diakissa on yhteiskunnalliset ajatukset ja ihmisarvo nostettu erityisen korkealle. Minusta on erityisen hienoa, jos ja kun ne pystyy tuomaan työelämään mukaan. 

  •  Lue lisää Diakin vuosikatsauksesta 2019 täältä