Diakilaisten e-kahvit torstaina 23.4.

Diakilaisten e-kahveilla kokoonnutaan vaihtamaan kuulumisia opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Viime viikon kahveilla käytiin keskustelua muun muassa keskittymiskyvystä ja sen parantamisesta kotityöskentelyssä.

Diakin opiskelija Tiia Santaniemi.Diakin opiskelijat ja henkilökunta ovat kokoontuneet yhteen joka torstai jo perinteeksi muodostuneille e-kahveille. E-kahvit järjestetään etäyhteydellä Collassa ja niiden tarkoituksena on luoda yhteisöllisyyttä diakilaisten kesken myös poikkeusolojen aikana. E-kahveilla opiskelijat ja henkilökunta voivat vaihtaa kuulumisia sekä jakaa kokemuksiaan etäopinnoista sekä -työskentelystä. Poikkeustilanne aiheuttaa monenlaisia tunteita, joista on hyvä päästä keskustelemaan yhdessä.

Torstaina 23.4. kuultiin opiskelijoiden kuulumisia ja keskusteltiin keskittymiskyvystä. Opiskelijan kuulumisia oli kertomassa Jonna Rasi. Monimuoto-opiskelijana hän on jo tottunut verkko-opintoihin, joten siirtyminen etäopiskeluun tapahtui melko helposti. Jonna teki myös työharjoittelunsa loppuvaiheen koronakriisin keskellä, joka toi työntekoon jonkin verran muutoksia. Jonna on pitänyt paljon yhteyttä ystäviin sekä opiskelijoihin, lisäksi hän on O’Diakon hallituksen jäsen, jonka kautta on tullut pidettyä yhteyttä myös uudempiin opiskelijoihin.

E-kahveilla käytiin keskustelua keskittymiskyvystä etätyöskentelyssä. Sekä opiskelijat että henkilökunta pääsivät jakamaan omia vinkkejään keskittymisen parantamiseen sekä etätyöskentelyn sujuvuuteen.

Monimuoto-opiskelija Tiia Santaniemen (kuvassa) etätyöskentely on sujunut hyvin, sillä verkko-opinnot ovat hänelle jo ennestään tuttuja. Kotona Tiialle pitää seuraa kaksi kissaa sekä uusi koiranpentu, joka pitää huolta päivärytmistä. Jaksamisen kannalta Tiialle on tärkeää ulkoilu sekä se, että voi aikatauluttaa päivän oman rytmin mukaan.

Keskusteluun osallistuivat lisäksi opinto-ohjaaja Tiina Ikonen sekä lehtori Pia Tauriainen. Keskittymiskykyyn liittyvässä keskustelussa esille nousivat erityisesti taukojen merkitys, työn aikatauluttaminen sekä rutiinien säilyttäminen. Lisäksi yhteydenpito läheisten kanssa koettiin tärkeäksi voimavaraksi etätyöskentelyssä.

Kiitos kaikille osallistujille ja kuullaan tulevilla e-kahveilla!

Voit osallistua e-kahveille joka torstai kello 11.30 Collassa tämän linkin kautta: https://eu.bbcollab.com/guest/f682cc3644e84044aff684f0d7f4a706