Päivitetyt ohjeet: opinnäytetyö

Opinnäytetyöhön liittyvät asiat

Uusi ohje: Opinnäytetyön paperiversion jättäminen opintotoimistoon (lisätty 23.3.)

Mikäli kampukset eivät ole auki opinnäytetöiden palautuspäivänä (kevään viimeinen palautuspäivä on 4.5.), opiskelija palauttaa opinnäytetyön paperiversion ohjeiden mukaisesti opintotoimistoon sen jälkeen, kun kampukset ovat avautuneet.

Muita ohjeita opinnäytetyöhön liittyen:

Opinnäytetyö tilanteessa, jossa opinnäytetyön mahdollinen toiminnallinen osuus tai tutkimuksellisen opinnäytetyön aineistonkeruu eivät onnistu suunnitellulla tavalla.

Vaihtoehtoina on:

  • aineiston hankinta tapahtuu toisella tavalla (esim. kasvokkaishaastatteluiden sijaan puhelin- tai nettihaastattelut),
  • aineiston hankinta tapahtuu myöhemmin, jolloin aineistonkeruuta odotellessa voi vahvistaa teoreettisia elementtejä ja panostaa muihin opintoihin, jotta myöhemmin kun opinnäytetyön jatkaminen mahdollistuu, on aikaa ja osaamista opinnäytetyöhön, tai
  • aihetta tarkastellaan toisesta näkökulmasta tai esimerkiksi, jos oli opinnäytetyössä tarkoitus kokeilla ja toteuttaa, niin nyt laaditaan samaan teemaan liittyen materiaalia tulevaisuudessa käytettäväksi.

Uuden aiheen ottamista ei suositella opinnäytetyön suunnitelman esittämisen jälkeen. Ideapaperi ja opinnäytetyön suunnitelma esitellään kumpikin seminaarissa vain yhden kerran. Mahdolliset työn prosessin muutokset sovitaan ohjaajan kanssa sähköpostitse, keskusteluna tai haluttaessa seminaariesityksen uusimisena.

OT-seminaariryhmät

Seminaarit toteutetaan Colla-osallistumista hyödyntäen. Kokemuksia tästä on jo eri kampuksilla.  Vastuuopettaja laittaa Moodlen kurssialueelle infoa opiskelijoille.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte suoritetaan verkkotenttinä Moodlessa. Verkkototeutukset tehdään aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Julkaisuseminaarit

Toteutetaan seminaareina kampuskohtaisesti kuten aiemminkin tänä lukuvuonna mutta Collassa rinnakkaisina toteutuksina. Verkkototeutukset tehdään aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

KEH04 vastuuopettajat ohjeistavat opiskelijoita tarkemmin.