Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta -työpajat maaliskuussa

SOTETIE-kuvituskuva, jossa erilaisia teitä mutkittelee.

Tervetuloa työpajoihin, joissa työstetään sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja koulutustarpeita, erityisesti erikoistumiskoulutusten ja ammatillisten täydennyskoulutusten näkökulmasta.

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta -työpajoissa kehitetään sähköinen jatkuvan oppimisen tiekartta, jonka tarkoitus on:

  • yhdistää geneerisen sote-osaamisen arviointimenetelmän ja opintotarjonnan valtakunnalliseksi sähköiseksi sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen välineeksi
  • edistää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen päivittämistä ja uudistamista
  • auttaa työyhteisöjä osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa.

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain määrittämällä osaamisvaatimuksia ja tarpeita, luomalla arviointimenetelmiä, kokoamalla korkeakoulujen verkko-opintotarjontaa ja muodostamalla yhteisiä malleja.

Työpajoja järjestetään yhteensä viisi viidellä eri paikkakunnalla:

Tervetuloa! Näkemyksesi on merkittävä, jotta kehitettävä koulutustarjonta vastaa sekä valtakunnallisiin että alueellisiin sote-alan ammattilaisten osaamisen kehittämistarpeisiin.

Lisätietoa: https://blogi.savonia.fi/sotetie