Orientaatiokurssit ammattikorkeakouluopintoihin

Järjestämme lukiolaisille ja toisella asteella opiskeleville keväällä 2020 kaksi orientaatiokurssia, joilla tutustutaan korkeakouluopintoihin. Kurssit ovat osa Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia. Ilmoittautuminen kursseille on käynnissä, tervetuloa tutustumaan ammattikorkeakouluopintoihin!

INFEKTIOIDEN TORJUNTA JA ASEPTIIKKA (2 op) 

Opintojaksossa tarkastellaan infektioiden eli tartuntatautien torjuntaan sekä aseptiikkaan eli puhtauteen liittyviä asioita terveysalan näkökulmasta. Opintojakso sisältää hygieniapassin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

Infotunnilla käydään läpi kurssin sisältö ja suoritus. Kurssi suoritetaan verkkotentillä, jossa on oikein–väärin-väitteitä, ja lyhyellä oppimispäiväkirjatekstillä, jossa annetaan palautetta kurssista.

Kurssi merkitään avoimen AMK:n suorituksiin. Kurssi on mahdollista myöhemmin hyväksilukea Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa.

Kurssi järjestetään 6.4.-15.5.2020 verkko-opintoina. Kurssi on maksuton toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Ilmoittautuminen kurssille tämän linkin kautta. Ilmoittautumisaika päättyy 16.3.2020.

VASTUUOPETTAJA:

Karoliina Lehti, karoliina.lehti@diak.fi tai puh. 040 596 1272

NÄKÖKULMIA NUORTEN HYVINVOINTIIN (2 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtia ja keskeisiä hyvinvoinnin käsitteitä ja ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet.

Jaksoon sisältyy orientaatioluento, verkkokeskustelua ja palaute/itsearviointi.

Kurssi merkitään avoimen AMK:n suorituksiin. Kurssi on mahdollista myöhemmin hyväksilukea Diakin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa.

Kurssi järjestetään 23.3.-30.4.2020 verkko-opintoina. Kurssi on maksuton toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Ilmoittautuminen kurssille tämän linkin kautta. Ilmoittautumisaika päättyy 2.3.2020.

VASTUUOPETTAJAT:

Sirpa Ylönen, sirpa.ylonen@diak.fi tai puh. 050 569 5397
Päivi Thitz, paivi.thitz@diak.fi tai puh. 040 869 9723

LISÄTIEDOT KURSSEISTA:

Diakin avoin ammattikorkeakoulu
avoin@diak.fi
puh. 040 509 5165