Tukea maahanmuuttajien korkeakoulutukseen – nämä keinot osoittautuivat toimiviksi

X
Diakonia-ammattikorkeakoulussa on kokeiltu ja kehitetty tukitoimia maahanmuuttajien kannustamiseksi korkeakouluopintoihin. Maahanmuuttajat ovat edelleen aliedustettuina korkeakouluopiskelijoiden joukossa.

Hyviä kokemuksia saatiin amk-pajoista, joissa opiskeltiin ensimmäisen vuoden sosionomi- tai sairaanhoitajaopintoja pienissä ryhmissä yhdessä keskustellen. Kaikille pajoihin osallistuville tarjottiin myös mahdollisuutta mentorointiin Diakin opiskelijoiden johdolla.

– Saimme mentoroinnista hyvää palautetta. Vertaiselta kysytään asioita, joita opettajalta ei kysyttäisi, projektipäällikkö Jaana Puurunen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Diak on myös järjestänyt korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille kuten maahanmuuttajille ja romaneille erillishakuja sairaanhoitajan ja sosionomin tutkintoihin.

–  16 hankeopiskelijaa pääsi opiskelemaan tutkinto-opiskelijaksi ja 2 opiskelee avoimessa AMK:ssa, joten opiskeluhaaveita myös toteutui.

Työvälineitä dialogiseen ohjaukseen

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa on lisäksi koulutettu työelämäohjaajia. Koulutuksessa korostetaan vuorovaikutusta ja dialogitaitoja sekä tarjotaan työharjoittelun ohjaajalle hankkeessa kehitettyjä konkreettisia työkaluja: ohjaajan opasta ja erilaisia työkirjoja.

– Oman toiminnan arviointi- ja reflektiotaitoja ei korosteta kaikissa opiskelukulttuureissa yhtä paljon kuin Suomessa. Myös tasavertainen ja vastavuoroinen vuorovaikutus voi olla vierasta hierarkkiseen kulttuuriin tottuneelle, Puurunen sanoo.

Opas on suunnattu työpaikkaohjaajalle. Työkirjoista on oma versio opiskelijalle ja ohjaajalle. Materiaalit ovat maksutta ladattavissa hankkeen verkkosivuilta.

Seminaari esittelee hyviä käytäntöjä

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hanke järjestää seminaarin maahanmuuttajien poluista korkeakoulutukseen ja työelämään 21.11.2019 klo 12–15.30 Diakonia-ammattikorkeakoululla, tila 332, Kyläsaarenkuja2, Helsinki.

Ohjelma: Maahanmuuttajien polkuja koulutukseen ja työelämään

Seminaari nostaa esiin ammattikorkeakoulussa opiskelevien maahanmuuttajien omia tarinoita kannustavana esimerkkinä muille korkeakouluopintoja harkitseville.

– On tärkeää nähdä esimerkkejä onnistuneista koulutus- ja uravalinnoista. Se tsemppaa ja antaa toivoa samassa elämäntilanteessa oleville tai jatko-opintoja harkitseville, Puurunen sanoo.

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoihin. Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajia ovat Stadin osaamiskeskus ja Suomen Diakoniaopisto. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2017 – 31.12.2019.

Lisätiedot: