Diak Areena: Inhimillinen algoritmi 3.9. klo 17 Helsingin-kampuksella

Ilmoittaudu mukaan seminaariin!

Ovatko ne jo täällä?

Robotteja käytetään arjessa enemmän kuin moni ymmärtääkään. Kokemukset ovat osoittaneet, että vanhuksia varten kehitetyillä lelukoira- ja hyljeroboteilla on merkittäviä vaikutuksia muistisairaiden vanhusten hoidossa. Robotteja käytetään myös tukemaan esimerkiksi lääkäreiden, hoitajien ja kirurgien työtä.

Keinoälyn, robotiikan innovaatioiden ja ekosysteemien asiantuntija Nicholas Andersson haluaa edistää Suomen kehitystä uusien teknologioiden avulla, sillä robotiikan ja tekoälyn saralla tapahtuu paljon. Niiden vaikutus heijastuu niin yrityksiin kuin ihmisiinkin useilla eri tavoilla.

Kymmenissä tekoälyn ja robotiikan seminaareissa kouliintunut Andersson on tottunut keskustelemaan tulevaisuudesta. Hän on mm. konsultoinut organisaatioita, valmentanut start-upeja ja kouluttanut opiskelijoita robotiikkaan ja tekoälyyn liittyen.

Pitäisikö niitä pelätä?

Pitkän linjan diakilainen, diakonia-alan ammattilainen, yleisen kirkkohistorian dosentti ja etiikkaan laajasti perehtynyt Mikko Malkavaara ei romantisoi teknologiaa. Hän pureutuu robottien etiikkaan ja pohtii, voiko ihmisen toiminnan kautta luoda koneen, josta tulisi uhka koko ihmiskunnalle.

Malkavaara on kiinnostunut yhteiskunnan ja maailman muutoksesta ja muutoksen syiden ymmärtämisestä.

Kuulet asiantuntijoiden kiehtovat puheenvuorot Diak Areenassa 3.9. klo 17-19 Helsingin-kampuksella. Ilmoittaudu mukaan ja osallistu keskusteluun heti, sillä paikkoja on rajoitetusti. Voit seurata Diak Areenaa myös etänä. Seminaari on maksuton.