Avoimet työpaikat: Projektipäällikkö Oulun Prikka -hankkeeseen

Haemme nyt projektipäällikköä Oulun Prikka -hankkeeseen.

Oulun Prikka -hankkeessa kehitetään yhteistyönä eri toimijoiden kanssa uudenlaista palvelukonseptia hävikkiruoan hyödyntämiseen. Tavoitteena on luoda osallisuutta vahvistava ja syrjäytymistä ehkäisevä malli, jossa tuetaan heikoimmassa asemassa olevien toimintakykyä, osallisuutta ja työllistymistä sekä pyritään pois eriarvoistavista ruuan jakamisen käytännöistä. Päämääränä on kehittää hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä palvelu.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Oulun Prikka -esiselvityshanke toteutetaan Oulun kaupungin alueella yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen, Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin kanssa. Diak vastaa hankkeen hallinnoinnista. Hankkeen sidosryhmiä voivat olla mm. kaupunki, seurakunnat, järjestöt, asukastuvat, jakeluverkosto, elintarviketeollisuus ja ruoka-apua tarvitsevat kuntalaiset.

Projektipäällikkö vastaa projektin hallinnoinnista, koordinoinnista ja tiiviistä yhteistyöstä hankkeen toisen osatoteuttajan (Oulun diakonissalaitos) sekä sidosryhmien kanssa. Tehtävän ytimessä on selvitykseen ja mallintamiseen tarvittavan materiaalin kokoaminen, aineiston analyysi sekä varsinaisen Oulun Prikka -mallin tuottaminen.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat hankkeen viestintä ja näkyvyyden varmistaminen, erilaisten yhteistyötapaamisten ja työpajojen toteuttaminen sekä hankkeen tuloksien arviointi ja jalkauttaminen.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta projektien onnistuneesta läpiviemisestä. Sinulla on käytännöllinen työtapa sekä kokemusta osallisuutta vahvistavien ja syrjäytymistä ehkäisevien työmenetelmien hyödyntämisestä. Tehtävässä tarvitset hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä viestintäosaamista myös sosiaalisessa mediassa. Eduksi katsotaan kokemus ja osaaminen diakoniasta, hävikkiruuan hyödyntämiseen tähtäävästä kehittämisestä sekä ruuan jakelupalvelussa toimimisesta.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen tehtävän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota ja saat käyttöösi modernit työvälineet ja -tilat.

Lisätietoja tehtävästä antaa hanketoimintapäällikkö Sari Vilminko, p. 040 091 0223, sähköposti sari.vilminko@diak.fi

Haethan tehtävään 19.8.2019 mennessä.