Lisähaku asioimistulkkauksen koulutukseen alkaa

Istuva nainen puhuu ja pitää kättä edessään, etualalla toinen hahmo selin.
Asioimistulkkauksen koulutukseen järjestetään lisähaku heinäkuussa. Monikampusperiaatteella järjestettävän koulutuksen työkielinä ovat suomen lisäksi arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia ja somali.

Diak on Suomessa ainoa korkeakoulu, joka kouluttaa asioimistulkkeja. Asioimistulkkauksen koulutukseen järjestetään lisähaku 15.–26.7.

Asioimistulkkauksen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin asioimistulkkeja, jotka pystyvät tulkkaamaan lainsäädännön mukaisissa viranomaistilanteissa ja muissa tilanteissa, joissa tarvitaan tulkkausta suomen ja jonkin muun kielen välillä.

Kevään 2019 lisähaussa työkielinä ovat suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia ja somali. Koulutuksessa toinen työkieli on aina suomi, ja opiskelijan on osattava suomen lisäksi sujuvasti jotain haussa olevista työkielistä.

Koulutus järjestetään monikampusperiaatteella, jolloin lähiopetukseen voi osallistua miltä tahansa Diakin kampukselta. Lisäksi lukuvuoden aikana on yksi tai kaksi Helsingissä pidettävää lähiopetusviikkoa.

Asioimistulkeilla hyvät työllistymismahdollisuudet

Asioimistulkkauksen koulutus keskittyy tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin työhön sekä ammattietiikkaan. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien opintoja, ja siinä perehdytään erityisesti suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen palvelurakenteeseen.

Asioimistulkkauksen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Asioimistulkit työskentelevät tulkkiyrityksissä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Asioimistulkin osaamista kääntämisessä ja tulkkauksessa sekä kieli- ja kulttuuriasiantuntijuutta tarvitaan erityisesti maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvien asioiden yhteydessä.

Asioimistulkki hallitsee tulkkauksen kasvatuksen ja opetuksen, sosiaali- ja terveystoimen, maahanmuuttoasioiden sekä poliisi- ja oikeustoimen ympäristöissä. Hänellä on myös valmiudet kääntää asiatekstejä, tehdä terminologista sanastotyötä tai toimia oman kielensä tai kulttuurinsa ohjaustehtävissä.

Asioimistulkkauksen koulutukseen haetaan Opintopolussa. Koulutukseen hakevien on toimitettava todistus suomen kielen taidosta. Valintakoe pidetään 9.8. Helsingin kampuksella. Opinnot alkavat 20.8.