Tettiläiset tutustuivat lasten ja nuorten sairaanhoitajan työhön Diakissa

Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin-kampuksella vieraili huhtikuussa Arabian peruskoulun opiskelijoita tutustumassa lasten ja nuorten sairaanhoitajan työhön.

Vierailu oli osa tet-projektia, joka järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2016. Projekti toteutetaan yhteistyössä HUS-HYKS:n Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön ja Diakin sairaanhoitajakoulutuksen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opettajien kanssa.

Viikon mittainen jakso toteutettiin Diakin tiloissa työpajatyöskentelynä, johon kuului esimerkiksi hygieniakoulutusta, elvytyskoulutusta sekä sairaan lapsen hoidon opettelua. Yhtenä päivänä vierailtiin Uudessa lastensairaalassa.

Nostoja ja elvytystä

Torstain työpajoissa harjoiteltiin potilasnosturin käyttämistä. Nosturia käytetään paljon esimerkiksi vanhustyössä.

– Sairaanhoitajan työssä tulee paljon nostoja, kertoi pisteellä opastanut sairaanhoitajaopiskelija Jarna.

Tettiläiset pääsivät sekä nostamaan opastavia sairaanhoitajaopiskelijoita että olemaan itse nostettavina. Ensin potilaan alle pujotettiin nostokangas huolellisesti. Joka välissä piti kertoa potilaalle, mitä tehdään. Itse nostettavana oleminen tuntui oudolta ja hymyilytti.

Myrkytysoireiden työpajapisteellä opeteltiin, miten reagoida, jos löytää elottoman ihmisen. Pisteellä heräteltiin sammunutta esittänyttä ystävää, soitettiin hätäkeskukseen ja laitettiin sammunut kylkiasentoon.

Liikenneonnettomuuspisteellä sen sijaan kerrottiin, miten liikenneonnettomuuteen reagoidaan, ja mitä pitää sanoa, kun soitetaan hätänumeroon. Tettiläiset pääsivät myös harjoittelemaan elvyttämistä. Sairaanhoitajaopiskelijat kertoivat, että oikean elvytysrytmin muistaa siitä, että Bee Geesin diskokappale Stayin’ Alive menee samassa tahdissa.

Sairaanhoitajaopiskelijat Jarna ja Noora opastavat potilasnosturin käytössä.

Sairaanhoitajakoulutus kiinnostaa

Tet-projektin tavoitteina on vahvistaa sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjausosaamista nuorten kanssa ja markkinoida lasten ja nuorten hoitotyötä peruskoululaisille. Projektista lehtori Hanna Dombretin kanssa vastanneen lehtori Sabina Hentilän mukaan molemmissa tavoitteissa onnistuttiin hienosti.

– Seitsemän yhdeksästä tettiläisestä ilmoitti viikon jälkeen olevansa kiinnostunut hakeutumaan sairaanhoitajakoulutukseen, Hentilä iloitsee.

Myös Diakin sairaanhoitajaopiskelijat hyötyivät viikon järjestämisestä.

– Meidän opiskelijamme oppivat viikon aikana nuorten kohtaamista ja ohjaamista, työn organisointia sekä muuttuvissa tilanteissa toimimista. Lisäksi he kuvasivat, että omat tietotaidot syventyivät, Hentilä kertoo.

Projekti toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2019.