Haku erikoistumiskoulutuksiin käynnissä

Henkilö pitää kättä toisen henkilön olkapäällä
Haku erikoistumiskoulutuksiin on käynnissä. Tänä keväänä haussa ovat lastensuojelutyön sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukset.

Haluatko erikoistua lastensuojeluun tai mielenterveys- ja päihdetyöhön? Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettuja koulutuksia, jotka edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista lastensuojelutyön tai mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijaksi.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus syventää lastensuojelutyön asiantuntemusta ja antaa välineitä lastensuojelun ammattilaisena toimimiseen. Yliopettaja Jari Helmisen mukaan lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen suorittaneet ovat kokeneet ammatillisen osaamisensa ja kehittämistaitojensa vahvistuneen.

Koulutus on koettu myös joustavaksi: ‒ Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa ja tarkastella osaamissisältöjä suhteessa omaan työhön, joten koulutuksen ja työn välillä on selkeä yhteys, Helminen toteaa.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus antaa ammatillista osaamista mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoon. ‒ Koulutus vahvistaa erityisesti moniammatillisen yhteistyön osaamista mielenterveys- ja päihdetyössä, toteaa lehtori Eija Noppari. ‒ Lisäksi siinä painotetaan asiakaslähtöisyyttä.

Molempien erikoistumiskoulutusten laajuus on 30 opintopistettä. Lastensuojelun erikoistumiskoulutus soveltuu erityisesti sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneille ja mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Molemmat koulutukset sopivat myös AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Haku molempiin erikoistumiskoulutuksiin on käynnissä 5.5. asti. Koulutukset alkavat syyskuussa.

Lue lisää erikoistumiskoulutuksista sekä lastensuojelun erikoiskoulutuksesta ja mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksesta.

Lisätiedot:

Molemmat erikoistumiskoulutukset:

yliopettaja Jari Helminen, 040 869 6021, jari.helminen@diak.fi

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus:

asiantuntija, tutor-opettaja Antti Heinonen, 050 478 0077, antti.heinonen@diak.fi

lehtori Eija Noppari, 040 536 6690, eija.noppari@diak.fi