Alumniaamiaisen satoa

Diakin Helsingin-kampuksella kokoontui lauantaina 23.3. napakka ja virkeä alumnien joukko alumniaamiaiselle. Kahvin ja croissantin lomassa ajatuksena oli kehitellä Diakin alumnitoiminnan eri muotoja, ja pienryhmissä niitä ideoitiin innovatiivisesti eteenpäin.

Fläpeille kertyi pohdintoja mm. toimivasta viestintäkanavasta, seminaareista alumni-/työelämälähtöisin teemoin sekä vapaamuotoisista verkostoitumistapaamisista. Tapaamisille olisi tarve sekä alakohtaisesti että kaikille alumneille yhteisesti.

Myös mentorointiohjelma sai alumnit innostumaan. Kirkon alalla tämä toteutuukin jo jossain muodossa. Alumnit kehittelivät mentorointiohjelmaa loppuvaiheen opinnoista aina työelämään siirtymiseen ja sinne saatteluun asti. He näkivät, että alumni voisi olla tarpeellinen tuki opiskelijalle tuossa elämän taitekohdassa, turvana ensiaskelissa ammattilaisen saappaissa.

Alumnien mielestä mentorointitoiminta olisi tarpeen myös YAMKin puolella. Lisäksi mentoreiden keskinäiset vertaistapaamiset olisivat osa tätä alumnien ideoimaa mentorointiohjelmaa.

Alumnit mukaan opiskelijoiden arkeen

Alumnit tulisivat mielellään mukaan luennoille, työelämätorille ja alumnipaneeleihin sekä kertomaan esim. harjoittelupaikkavaihtoehdoista niitä pohtiville opiskelijoille. Moni edellä mainituista toki toimiikin jo, vaikkakin ehkä aika lehtorikohtaisesti tuttuja alumnia hyödyntäen. Näin toki vain osa alumneista pääsee mukaan toimintaan ja tämä koettiin vähän epätasa-arvoisena.

Toimiva alumnirekisteri onkin nyt kehittämistyön kärkenä, ja sen myötä alumnien monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa toteutuisi jouhevasti. Voit käydä jättämässä yhteystietosi Diakin alumnirekisteriin, mikäli olet valmistunut Diakista etkä ole sitä vielä tehnyt. Alumnina saat kutsuja seminaareihin ja tapahtumiin sekä voit halutessasi jakaa ammattitaitoasi muille.

Ajattelen, että Diakilla on alumneissaan huikea potentiaali niin opetuksen ja ohjauksen elävöittämisessä kuin työntekijöiden oman työelämäosaamisen päivittämisessä. Ainakin itse opona kaipaan tätä alan ajankohtaisen tuntemuksen turvaamiseksi. On hienoa, että eri toimijoilla näyttää olevan tässä yhteinen tahtotila – niin Diakin johdolla, henkilöstöllä, alumneilla kuin opiskelijoillakin.

Jos haluat olla mukana ideoimassa ja kehittämässä kanssamme, ilmianna itsesi: heli.sipila@diak.fi.

Kirjoittaja on Diakin lehtori ja opinto-ohjaaja sekä yksi Diakin alumnitoiminnan kehittäjistä.