Dialogi-media tarjoaa ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseen

Ruutua hyppivän nuoren jalat

Monet ongelmat syrjäyttävät ihmisiä yhteiskunnasta. Dialogi-median uusi teemanumero esittelee ratkaisuja siihen, miten eri ryhmät saataisiin osallisiksi yhteiskuntaan eikä eriytymistä syntyisi.

Diakin asiantuntijan Sakari Kainulaisen mukaan syrjäytyminen perimmäisin syy on ihmisten eriarvoisuus. Eriarvoisuuden taustalla taas on hänen mukaansa muutakin kuin tuloerot.

– Eriarvoisuus johtuu monenlaisista ongelmista, jotka estävät siedettävän elintason. Ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden, jos heillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia toteuttaa elämäänsä.

Myös Suomessa eriarvoisuus on Kainulaisen mukaan lisääntynyt viime vuosikymmeninä, vaikka tuloerojen perusteella eriarvoisuus näyttää vähäiseltä.

– Mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu Suomessakaan.

Nuoret tarvitsevat tukea päästääkseen yhteiskunnan osallisiksi

Erityisesti nuorten syrjäytymisestä ollaan jatkuvasti huolissaan, mutta silti syrjäytymistä ehkäisevät palvelut laahaavat perässä.

Erityisen tärkeää nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on se, että palvelut on helposti saavutettavissa, toteavat sosiaalilääketieteen dosentti Reija Paananen sekä tutkijat Anne Surakka ja Varpu Wiens. Nykytilanteessa oikean avun löytäminen ja sen piiriin hakeutuminen on jätetty heidän mukaansa pitkälti nuoren itsensä vastuulle.

– Palveluissa asiointi vaatii tietoa ja toimintakykyä, jota heikossa tilanteessa olevalla nuorella ei välttämättä ole.
Tutkijoiden mukaan ongelmana on myös se, että luottamuksellinen ja riittävän pitkäkestoinen suhde ammattilaiseen ei pääse syntymään eikä nuoren normaaliin kehitykseen kuuluvia vaiheita tunnisteta.– Nämä vaativat ammattilaiselta aikaa ja tahtoa aitoon kohtaamiseen, tutkijat toteavat.
Paanasen, Surakan ja Wiensin mukaan nuoret toivovat saavansa apua muutenkin kuin akuuteissa kriisitilanteissa. Lisäksi he haluaisivat, että tukea saisivat myös läheiset.– Mikään palvelu ei voi onnistua, jos muu arki jatkuu samanlaisena. Apuna voidaan käyttää myös vertaistukihenkilöä, joka voi sekä kannustaa nuorta oman tilanteensa selvittelyssä että toimia ”tulkkina” nuoren ja palvelutuottajien välillä, tutkijat kirjoittavat.

Dialogin uusi teemanumero lähestyy syrjäytymistä myös maahanmuuttajien kotoutumisen, eri väestöryhmien eriytymiskehityksen ja asuinalueiden osallisuuden edistämisen näkökulmista.

Lue lisää: