Yrittäjyys tulee lisääntymään myös sosiaali- ja terveysalalla

Diakonia-ammattikorkeakoulu tukee opiskelijoita yrittäjyyteen sote-alalla. Diakin ja Laurean opiskelijoista koostuva Intu NY kilpaili Uskalla Yrittää -semifinaalissa 15.3. kauppakeskus Kaaressa. Tiimin idea on tukea maahanmuuttajataustaisten mielenterveyttä sekä edistää heidän integroitumistaan osaksi yhteiskuntaa.

Uudenmaan alueen Uskalla Yrittää -semifinaali järjestettiin kauppakeskus Kaaressa perjantaina 15.3. Semifinaalissa mittaa toisistaan ottivat 220 opiskelijaa yläkouluista, lukioista, ammattiopistoista sekä korkeakouluista. Mukana oli myös Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Uskalla Yrittää -semifinaali on messutapahtuma, jossa työelämään viedyt liikeideat kilpailevat toisistaan. Tapahtuma on ennen kaikkea mahdollistava oppimiskokemus yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Semifinaalista jatkaa 12 tiimiä finaaliin, joka järjestetään 8.–9.5 Helsingissä.

Diakin sosionomiopiskelijat Niko Taponen, Juho Mattila, Jasmin Nokela ja Nelli Raappana sekä Laurea-ammattikorkeakoulun tradenomi -opiskelijat Mohamed Kahiye ja Abdulkadir Wehliye edustivat tiimillä Intu NY (Investoi Tulevaisuuteen). Ohjaavana opettajana toimi Diakin suomen kielen ja viestinnän lehtori Hanna Hovila.

Intu NY:n konsepti on osa suurempaa sosiaalialan palvelukenttää, ja sen kohderyhmänä ovat maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset henkilöt. Tarkoituksena on tukea heidän mielenterveyttään luovin ja yhteisöllisin menetelmin ostopalvelun muodossa. Palvelu puuttuu toimettomuuteen ja auttaa maahanmuuttajia integroitumaan yhteiskuntaan kuntoutuspalveluiden avulla. Ostopalvelu sisältää sekä konsultointia, ryhmien kuntoutusta, että räätälöityjä palveluja yksittäisille käyttäjille.

Tiimin idea lähti siitä, kun tulevat sosiaalialan ammattilaiset tunnistivat tarpeen mielenterveyden edistämiselle: muun muassa maahanmuuttajien ja pakolaistaustaisten toimettomuus vastaanottokeskuksissa on riskitekijä mielenterveydelle.  Vastaanottokeskuksissa odottavat ihmiset eivät saa tarpeeksi virikkeitä arkielämäänsä, sillä heiltä puuttuu joko yhteinen kieli, sosiaaliset suhteet, koulupaikka tai työ.

Yrittäjyys on mahdollisuus

Tiimiläiset ovat osallistuneet jokainen tahollaan Ny Start Up -kurssille, joka toteutetaan valinnaisena opintona. Syventävällä kurssilla opiskelijat pääsevät konkreettisesti toteuttamaan itseään työelämässä ja he oppivat yrittäjyydestä. Opintokokonaisuus myös kehittää opiskelijoita monipuolisesti yli mukavuusalueiden.

Tiimiläiset toivovatkin, että korkeakoulut panostaisivat tulevaisuudessa enemmän yrittäjyyteen ja innostaisivat opiskelijoita kokeilemaan omia rajojaan.

– Tämän tapaiset kurssit innostavat ja opettavat aivan eri tavalla kuin perinteiset kurssit. Koko tiimimme toivoo, että jatkossa konkreettisen tekemisen kurssit yleistyisivät, sanoo Niko Taponen.

Tiimistä huokui vahva yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki. Heistä on hitsautunut tiivis tiimi, joka toimii hyvän asian puolesta. Heitä kaikkia yhdistää halu oppia uutta – ja sitä puolen vuoden taival on pitänytkin sisällään. Opiskelijat haluavat kokeilla omia rajojaan.

– Jos haluat kehittää itseäsi monipuolisesti tai oppia yrittäjyydestä laajemmin, tämä kurssi on sinua varten. Yrittäjyydessä on tulevaisuus, toteaa Niko Taponen lopuksi.

Tiimiläisten mukaan parhaat kokemukset ovat olleet uusien työelämäsuhteiden ja kontaktien kerryttäminen, yhdessä tekeminen ja aidon palautteen saaminen. He suosittelevatkin lämpimästi yrittäjyyttä kaikille.

Seuraa tiimin edistymistä Instagramissa @intu.nystartup.