Uusi avoimen amk:n koulutus: Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden antavat opinnot

Diakin avoin amk tarjoaa syksyllä 2019 mahdollisuuden täydentää sosionomitutkintoa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen johtavilla opinnoilla. Haku monimuoto-opintoihin aukeaa huhtikuun alussa.

Diakin avoin amk tarjoaa syksyllä 2019 mahdollisuuden täydentää sosionomitutkintoa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen johtavilla opinnoilla. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kokonaisuudessa olevaan kontaktiopetukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksien kautta.

Opintojen kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2019. Opintojen suoritusaikataulussa huomioidaan hakijan osaaminen, aiemmat opinnot ja työkokemus sekä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskeluaika on henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta riippuen pääsääntöisesti 1-2 vuotta kuitenkin niin, että opintojen tulee olla valmiina viimeistään heinäkuussa 2023.

Kokonaisuuden laajuus

Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Sisältö

  • Varhaiskasvatustyön perusteet, 5 op
  • Erityisvarhaiskasvatus, 5 op
  • Lapsi- ja perhetyössä käytettävät menetelmät, 5 op
  • Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat, 5 op
  • Perhetyö ja lastensuojelu, 5 op
  • Harjoittelu, 20 op
  • Kehittämistehtävä, 15 op

Kohderyhmä

Opinnot on suunnattu sosionomi AMK-tutkinnon suorittaneille, joilla ei vielä ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Opintoihin ilmoittautumisaika on 1.4.-19.4.2019.

Opintomaksu on 600 € (laskutetaan, mahdollisuus maksaa kahdessa erässä).

Lisätietoja opinnoista ja niiden toteutustavoista sekä ilmoittautumisesta ja opiskelijavalinnasta julkaistaan Diakin avoimen amk:n nettisivuilla ennen hakuajan alkua.

Lisätiedot: opiskelijapalveluiden asiantuntija Sanna Uusipaikka, sanna.uusipaikka@diak.fi