Uusi tutkimus lisää ymmärrystä nuorten syrjäytymisen ehkäisystä

Valmennuspaja on matalan kynnyksen toimintamalli, joka on suunnattu alle 29-vuotiaille työvoiman ulkopuolella oleville nuorille. Pajan asiakkaat ovat heikoimmassa asemassa olevia nuoria tai nuoria aikuisia, joita pyritään ohjaamaan palveluiden, työllisyyden ja koulutuksen piiriin.

Anne Surakan ja Reija Paanasen tutkimuksessa Valmennuspaja-asiakkuus ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö selvitetään valmennuspajan asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden hyödyntämistä sekä sitä, kuinka valmennuspajatoiminnassa mukana oleminen siinä näkyy. Tutkimus tarkastelee myös palveluiden käytön taloudellisia seurauksia.

– Tämä on tärkeä tutkimus, koska siinä yhdistyy tieto sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta että niiden käytöstä. Palveluiden käyttöä on seurattu usean vuoden ajan. Voidaan nähdä, että osalla nuorista palveluiden käyttö on tarpeeseen verrattuna selkeästi liian vähäistä. Tämä nähdään erityisesti terveyspalveluissa, sanoo tutkimuksesta vastannut dosentti Reija Paananen.

Sen lisäksi, että tutkimus valottaa 74 nuoren palveluiden käyttöä, se lisää ymmärrystä syrjäytymisen ehkäisystä laajemmin. Tutkimuksen mukaan avainasemassa ovat nuorten tavoittaminen, palveluiden sitoutuminen heihin ja rinnallakulkijuus.

– Satsaamalla kokonaisvaltaiseen tukeen myös palveluiden käyttö tulee tarpeenmukaisemmaksi. Tarpeenmukainen apu taas vähentää kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin satsaaminen kannattaa niin nuoren tulevaisuuden kuin kunnan taloudenkin kannalta, tutkija Anne Surakka kommentoi.

Tutkimuksen tuloksia päästään avaamaan laajemmalle kuulijakunnalle Muhoksella 21.2. Tilaisuuteen ovat tervetulleita nuorten parissa työskentelevät, kehittäjät, päättäjät ja johtajat. Lue lisää Diakin tapahtumista.

Surakka, Anne ja Paananen, Reija (2019) Valmennuspaja-asiakkuus ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö. Diak puheenvuoro 19, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Julkaisu on luettavissa ilmaiseksi Theseuksessa.

Lisätiedot:

  • dosentti Paananen, Reija p. 040 508 4294, reija.paananen@diak.fi
  • tutkija Surakka, Anne p. 040 509 0621, anne.surakka@diak.fi