Ilmoittaudu yhteisönrakentamisen kurssille!

Tule opiskelemaan yhteisönrakentajaksi! Avoimen amk:n Yhteisönrakentaja-kurssin hakuaikaa on jatkettu 6.2. asti.

Yhteisönrakentaja-kurssin myötä opiskelija

  • tunnistaa yhteisöllisyyden rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa käyttää joitakin yhteisöllisiä ja voimaannuttavia työmenetelmiä
  • osaa arvioida ja priorisoida yhdessä työstetyn yhteisöanalyysin perustella yhteisön toimintaa ja omaa työtään
  • osaa hyödyntää yhteisön kehittämisprosessi-mallia

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • yhteisölliset menetelmät
  • voimautuminen ja valtautuminen
  • yhteisöllisen oppimisen- ja -toiminnanprosessi
  • yhteistoiminnallinen kehittäminen.

Kurssi alkaa 13.2. Hakuaika päättyy 6.2. Opintojakson hinta on 50 euroa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisjärjestelmässä. Kurssin tiedot löytyvät järjestelmästä polulla: Yksittäiset opintojaksot > AMK-tutkinnon opintoja kirkonalalta > Opintojaksot > Yhteisönrakentaja.