Ylempi ammattikorkeakoulututkinto työllistää parhaiten

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneista 95 prosenttia oli työllisiä vuosi valmistumisensa jälkeen vuonna 2017, selviää vasta julkaistusta koulutustilastosta. Luku on korkein kaikista korkeakoulututkinnon suorittaneista.

AMK-tutkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopisto) suorittaneista työssä oli 86 prosenttia, tohtoreista 83 prosenttia ja ammatillisen tutkinnon suorittaneista 70 prosenttia. Tilaston mukaan vastavalmistuneet työllistyivät neljä prosenttiyksikköä paremmin vuonna 2017 kuin vuotta aiemmin.

Terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuvat päätyvät hyvin työelämään

Naisvaltaisilta terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneet opiskelijat työllistyvät koulutustilaston mukaan parhaiten; työllistymisaste vuosi valmistumisen jälkeen oli 91 prosenttia. Terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneista eniten on päätoimisia työllisiä tai työllisiä opiskelijoita.

Opintojen jatkaminen oli yleisintä yhteiskunnalliselta alalta, luonnontieteistä ja kasvatustieteistä valmistuneiden parissa. Sosiaali- ja terveysaloilla opinnot päättyvät useammin työelämään, päätoimisia tai työllisiä opiskelijoita sosiaali- ja terveysaloilta valmistuneista oli vain kuusi prosenttia.

”Yhteiskunta hyötyy ammattikorkeakoulujen kouluttamista asiantuntijoista etenkin Diakin tarjontaan kuuluvilla sosiaali- ja terveysaloilla, joissa valmistuneet päätyvät muita aloja useammin suoraan työelämän palvelukseen. Opiskelijamme ovat hyvin sitoutuneita opintoihinsa ja opinnot suoritetaan keskimäärin erinomaisesti määräajassa valmiiksi”, toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala Diakista.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työttömänä oli hieman alle seitsemän prosenttia. Vähiten työttömyyttä oli terveys- ja hyvinvointialoilta sekä palvelualoilta valmistuneissa.

Diakissa haussa kolme YAMK-koulutusta keväällä 2019

Diak tarjoaa seitsemää YAMK-koulutusohjelmaa sosiaali-, terveys-, tulkkauksen ja kirkon aloilla. Tänä keväänä haussa on kolme ylempää ammattikorkeakoulututkintoa: Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen, Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja englanninkielinen Master’s Degree Programme on Community Development and Conflict Resolution.

Haku koulutuksiin järjestetään 20.3.–3.4.2019.