Uusi julkaisu selkeyttää sosiaalisen kuntoutuksen rakenteita

Uusi julkaisu pyrkii selkeyttämään sosiaalisen kuntoutuksen rakenteita ja kokoaa yhteen sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöjä.

Yhtenäiset käytännöt kuntien sosiaalisessa kuntoutuksessa lisäävät asiakkaiden tasa-arvoa ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtorin Keijo Piiraisen julkaisu Kriisiavusta vastuulliseen asiakasohjaukseen: Opas sosiaalisen kuntoutuksen rakenteen ja prosessin haltuunottoon tuo yhdenmukaisuutta sosiaalisen kuntoutuksen toteutukseen. Teos pyrkii tuomaan sosiaalisen kuntoutuksen rakenteisiin samaa selkeyttä, joka on näkyvissä ammatillisen kuntoutuksen kentällä.

Julkaisu toimii oppaan lailla. Se kokoaa yhteen sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöjä ja rakenteita sekä kuvaa kuntoutuksen toimintoja. Julkaisu perehdyttää lukijan kuntoutuksen päävaiheisiin ja esittelee vastuullisen asiakasohjauksen mallin, joka aloitetaan palvelutarpeen arvioinnilla ja asiakassuunnitelman luomisella.

Teoksessa kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalityöntekijöiden vastuulliseen asiakasohjaukseen, erilaisten palveluiden ja tukien yhteensovittamiseen sekä omatyöntekijöiden tarjoamaan tukeen kuntoutustavoitteiden saavuttamisessa. Piiraisen teos on ajankohtainen lukupaketti erityisesti kuntoutuksen parissa työskenteleville.

Piirainen, Keijo (2018) Kriisiavusta vastuulliseen asiakasohjaukseen: Opas sosiaalisen kuntoutuksen rakenteen ja prosessin haltuunottoon. Diak puheenvuoro 18, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Teos on luettavissa ilmaiseksi Theseuksessa tai tilattavissa osoitteesta tilaukset@diak.fi.

Lisätietoja:

Palaa takaisin Ajankohtaista -sivulle