Diakin opiskelija laati oppaan diabetesta sairastaville lapsille

Sairaanhoitajaopiskelija Ainomaija Lehtonen laati opinnäytetyönään oppaan diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen. MULLA ON DIABETES, MUT SE ON IHAN OK! Selviytymisopas nuoruustyypin diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen on loistava esimerkki siitä, kuinka käytännönläheinen ja tarpeellinen opinnäytetyö voi parhaimmillaan olla.

Selviytymisoppaassa MULLA ON DIABETES, MUT SE ON IHAN OK! diabetesta sairastavat 7–10-vuotiaat toimivat kokemusasiantuntijoina, ja heidän oivalluksensa ja ajatuksensa ovat teoksen punainen lanka. Lapset opastavat sairauden hoitamisessa ja jakavat omia kokemuksiaan sen kanssa elämisestä. Opas antaa ohjeita normaaliin arkeen. Lisäksi se rohkaisee ja tarjoaa vertaistukea muille diabetesta sairastaville lapsille.

–Teos käsittelee arjen kannalta tärkeitä asioita, joita diabeteksen hoitoon liittyy. Samalla se auttaa ymmärtämään sairauden mukana tuomaa turhaantumista, väsymystä ja kyllästymistä, opinnäytetyön tekijä Ainomaija Lehtonen

Oppaan kohderyhmänä ovat 7–10 –vuotiaat, mutta se toimii tietopakettina sitä vanhemmillekin. Myös teoksen ulkoasussa on ajateltu lapsilukijoita. Kirja sisältää lasten piirustuksia ja valokuvia ja antaa tilaa potilaan omille ajatuksille.

–Eri otsikoiden alla on eri tilanteisiin liittyviä asioita. Voit halutessasi lukea opasta hyppien teemasta toiseen, sinun ei tarvitse edetä järjestyksessä. Voit myös valita kohtia, joita näytät ystävällesi ja niille aikuisille, joiden on hyvä tietää diabeteksestasi, todetaan teoksen esipuheessa.

Selviytymisopas julkaistaan sekä digitaalisena että paperisessa muodossa.

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen kanssa. Helsingin yhdistys on ottanut oppaasta viiden tuhannen kappaleen painoksen ja jakanut sitä nettisivuillaan.

MULLA ON DIABETES, MUT SE ON IHAN OK! Selviytymisopas nuoruustyypin diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen -opinnäytetyön raportti on luettavissa ilmaiseksi Theseuksessa.

Tutustu oppaan digitaaliseen versioon

Lisätiedot:

Ainomaija Lehtonen lehtonen@welho.com, puh. 050 363 1456