Moninaistuva koulu -opinnot moninaisessa kouluympäristössä työskenteleville

Helmikuussa alkava Diakin avoimen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintokokonaisuus tarjoaa työkaluja monimuotoisessa kouluympäristössä työskentelemiseen.

Työskenteletkö kouluympäristössä tai nuorten parissa? Kaipaatko tukea moninaisessa kouluympäristössä työskentelemiseen? Moninaistuva koulu -opinnot vastaavat muuttuvan koulumaailman tarpeisiin ja tarjoavat avaimia moninaisessa kouluyhteisössä toimimiseen.

Opinnot vahvistavat osaamistasi erilaisista kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista tulevien lasten ja nuorten opettamisessa ja tukemisessa. Opit muun muassa kulttuurisensitiivisestä vertaisohjauksesta, kulttuurien välisestä viestinnästä, lapsen ja nuoren yksilöllisestä tukemisesta, uskontodialogitaidoista, vanhempien kasvatustyön tukemisesta sekä kielitietoisesta koulutuksesta.

Opinnot järjestävät Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Opinnot

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi noin puolentoista vuoden aikana. Opintojen yhteydessä mainittu suositeltava suorituslukukausi viittaa opintojaksojen toteutusaikatauluun ja siten suositeltavaan suoritusjärjestykseen.

Opinnot muodostuvat  yhteensä kuudesta eri opintojaksosta, jotka näet alla. Koko kokonaisuuden suorittaminen edellyttää vähintään viidelle (5 op:n) jaksolle osallistumista. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

OpintojaksoSuoritustapaSisältö
Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta (5 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssi. Toteutusaika 25.02.2019–26.03.2019•kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvonta
•kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
• vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
• kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
• kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
• kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvontatyö
Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Verkkotehtävä. Johdantoluento verkon välityksellä 28.3.2019 klo 17–18.30• portaittainen tuki oppimisessa
•näyttöön perustuvat tuen periaatteet
•yksilöllisen tuen keinot
•ryhmässä toteutettava tuki
•eriyttäminen
•yksilöllistäminen
•joustava ryhmittely
Perhe ja kasvatus (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä ja mahdollisesti verkkokurssi. Johdantoluento verkon välityksellä 16.5.2019 klo 18–19.30.• vanhemmuus äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista.
•Kasvatustieteellisinä näkökulmina vanhemmuus (äitiys ja isyys) sekä kasvatuksen haasteet.
•perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutus
•Erityispedagogiikan vaihtoehdossa: vanhemmuuden rakentuminen ja tukemiseen, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski sekä perheiden kanssa tällöin tehtävä yhteistyö
Koulun sosiaalityö, yht. 5 op – sisältää kurssit: Koulun sosiaalityön perusteet (3 op) & Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät (2 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssit. Kurssien toteutusaika 26.8.2019–4.10.2019Koulun sosiaalityö:
•yksilökohtainen opiskeluhuolto
•koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen
•lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi
•lapsen ja nuoren kaltoinkohtelu
•oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö
•monitoimijainen ja monialainen yhteistyö

Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät:
•kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
•koulukiusaamisilmiö
•koulukiusaamisen ehkäisy
•koulukiusaamisen interventiomenetelmät ja konsultatiivinen työote
Kielitietoinen koulutus (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Verkkokurssi. Aloitustapaaminen verkon välityksellä 7.10.2019 klo 17–19 ja tiivis verkkotyöskentely ryhmissä 21.10.2019–29.11.2019. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä.•monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmat
•äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitys oppimisessa
•miten äidinkieltä ja kielellistä identiteettiä voidaan tukea monikielitietoisella pedagogiikalla
Kulttuuri ja uskontolukutaito, yht. 5 op – sisältää kurssit: Kulttuurit ja uskonnot (2 op) & Uskontolukutaito ja uskontodialogi (3 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssit. Kurssien toteutusaika tammi–helmikuu 2020Kulttuurit ja uskonnot:
•erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea

Uskontolukutaito ja uskontodialogi:
•uskontodialogi ja dialogiset taidot ristiriitatilanteissa
•kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kirkon alalla

Kohderyhmä

Pääosin verkko-opetuksena tarjottava koulutus on suunnattu kouluympäristössä, varhaiskasvatuksessa, harrastustoiminnassa tai nuorisotyössä työtään tekeville ammattilaisille, kuten opettajille, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille.

Ilmoittautuminen

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen, ko. opintojakson tarjoavaan korkeakouluun. Kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit löydät yllä olevasta taulukosta. Löydät kunkin kurssin ilmoittautumistiedot myös Diakin avoimen ammattikorkeakoulun verkkosivulta (Osaamiskokonaisuudet > Moninaistuva koulu) ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivulta.

Diak vastaa ensimmäisen kurssin, Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta toteuttamista. Ilmoittautumisaika on 10.12.2018-8.2.2019.

Maksuton johdantoluento 7.2.

Moninaistuva koulu -opintojen infotilaisuus ja johdantoluento pidetään 7.2.2019 klo 17-19 Diakin Helsingin-kampuksella Kalasatamassa (Kyläsaarenkuja 2). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuneille lähetetään etäyhteyslinkki ennen tilaisuutta.

Infotilaisuudessa opintojaksojen opettajat kertovat opintojen sisällöistä ja vastaavat kysymyksiin. Johdantoluennon aiheena on: Näkökulmia kulttuurien väliseen ohjaukseen ja neuvontaan. Luennon pitävät lehtorit LTO, KT Eija Pehkonen ja VTT, dosentti Marja Katisko. Eija Pehkonen on moninaisuuden  ja monikulttuurisuuden opettaja. Katisko työskentelee Diakissa monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden yliopettajana ja on tutkinut laajasti maahanmuuttajataustaisten perheiden ja nuorten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Tiedustelut

Avoimen ammattikorkeakoulun yhteydenottolomake, avoin@diak.fi tai puh. 040 509 5165.

Kuva: Rawpixel