Mistä on maahanmuuttajien sujuva koulutuspolku tehty?

Opin portailla Satakunnassa –hankkeen loppuraportti Sujuvampia opintopolkuja maahanmuuttajille Satakunnassa valottaa keinoja, joilla sujuvoitetaan maahanmuuttajien koulutuspolkuja erityisesti siirryttäessä toiselta asteelta korkeakouluun.

Hankkeen mukaan sujuva koulutuspolku pitää sisällään opiskelijoiden maahanmuuttajataustan huomioivaa yksilöllistä tukemista, opiskeluvalmiuksien ja –taitojen vahvistamista sekä eritoten suomen kielen opiskelua toisen asteen opintojen aikana, hakuvaiheessa korkeakouluun ja korkeakouluopintojen aikana.

— Koulutuspolku sujuu sitä paremmin mitä varhaisemmassa vaiheessa näkymä kiinnostavasta koulutusalasta sekä sen vaatimuksista ovat opiskelijalla selvillä. Samalla tulee olla tarjolla sujuvasti etenevä jatkumo suomen kielen opetusta sekä muiden opiskeluvalmiuksien vahvistamista, sanoo Anu Halonen, yksi teoksen kirjoittajista.

Hänen mukaansa näitä havaintoja, sekä hankkeen aikana testattuja ideoita ja välineitä maahanmuuttajien ohjaukseen ja koulutuksellisiin ratkaisuihin kuvataan teoksessa. Esiteltyjä malleja on helppo soveltaa erilaisia koulutus- sekä ohjaustapoja suunniteltaessa. Julkaisussa kuvataan sekä hanketyöntekijöiden että maahanmuuttajaopiskelijoiden näkökulmista käytännönläheisesti kohtia, joita opiskeluissa erityisesti on hyvä tukea.

— Matkalla ammattiin -nettimateriaali johdattelee maahanmuuttajia tiedon äärelle koulutus- ja työllistymisvaihtoehdoista. Materiaalin käyttöön ohjaustyön tueksi perehdytetään myös teoksessa, Halonen sanoo.

Sujuvampia opintopolkuja maahanmuuttajille Satakunnassa -julkaisussa hankkeessa mukana olleet asiantuntijat tuovat esille maahanmuuttajia palvelevia toimia. Julkaisu on mielenkiintoista luettavaa sekä hankkeessa mukana olleille, että muille maahanmuuttajien koulutuspoluista kiinnostuneille.

Hankkeen toteuttivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsirannikon koulutus oy WinNova sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu yhdessä satakuntalaisten maahanmuuttajatoimijoiden verkoston kanssa.

Tutustu teokseen ilmaiseksi Theseuksessa.

Halonen Anu, Sundqvist Leena ja Tomberg Marja (toim.). (2018). Sujuvampia opintopolkuja maahanmuuttajille Satakunnassa. Opin portailla Satakunnassa –hankkeen loppuraportti. Diak Puheenvuoro 17, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Halonen Anu, anu.halonen@diak.fi