Dialogin uusi teemanumero tarjoaa työkaluja hoitoalan opetuksen kehittämiseen

Terveydenhuollon murros vaikuttaa myös hoitotyön opetukseen. Dialogi-median uusi teemanumero pohtii, mitä vaatimuksia tulevaisuuden hoitoalan ammattilaisilta vaaditaan.

Muuttuva hoitotyö vaatii uusia näkökulmia myös terveysalan opetukseen. Hoitotyön ammattilaisilta odotetaan asiantuntemuksen ja käytännön terveystyön osaamisen lisäksi yhä enemmän taitoa sopeutua työelämän muutoksiin.

– Koulutuksen tulisi tuottaa työelämään osaamista, jossa eletään jatkuvan muutoksen keskellä. Painopistettä opinnoissa pitäisi suunnata muutoksen hallintaan, jatkuvaan oppimiseen ja hyviin verkostoitumistaitoihin, sanoo Diakin terveysalan yliopettaja Arja Suikkala Dialogi-median uudessa teemanumerossa.

Hoitotyö muutoksessa -teemanumero tarjoaa työkaluja terveysalan opetuksen kehittämiseksi ja tuo käytännön esimerkkien avulla esille, miten terveysalan opetusta on kehitetty Diakissa. Yksi näistä esimerkeistä on opiskelijoiden osallistava harjoittelu eli opiskelijamoduulimalli, jossa opiskelija osallistuu aktiivisesti käytännön hoitotyöhön.

– Opiskelijamoduulimallissa opiskelija oppii potilaalta ja potilaan kanssa ja ohjaaja jää taustalle. Opiskelijalla ei ole roolimallia vaan hän luo kontaktin potilaaseen itse, jolloin hänelle hahmottuu hoitotyön kokonaisuus ja potilaan aktiivinen rooli omassa hoidossaan, Suikkala summaa.

Käytännön hoito-osaamisen lisäksi terveysalan ammattilainen voi myös vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, uskoo terveysalan lehtori Marja Lindholm Diakista.

– Koulutukseen tai asuinalueiden kaavoitukseen liittyvät päätökset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn. Terveydenhoitajilla on tietoa siitä, miten, joten siksi myös terveydenhoidosta olisi hyvä tulla syötteitä päätöksenteon tueksi.

Dialogi-median teemanumerossa käsitellään myös terveysviestinnän ja työelämäyhteistyön merkitystä. Diakin terveydenhoitajaopiskelijoiden blogitekstit on toteutettu yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa. Niissä opiskelijat pohtivat terveydenhoitajan työn merkitystä arjen terveystiedon välittämisessä.

Lue lisää:

Lisätiedot:

  • Dialogin päätoimittaja, viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinneaura.vuorenrinne@diak.fi, p. 040 509 2577
  • Dialogin toimitussihteeri, viestinnän asiantuntija Helka Repo, helka.repo@diak.fi, p. 050 597 500