Lastensuojelun ja sosiaalityön kursseja tarjolla marraskuussa avoimessa amk:ssa

Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa alkaa lastensuojelun ja perhetyön sekä koulun sosiaalityön kurssit 19.11. Ilmoittaudu viimeistään 15.11.!

Molemmat kurssit järjestetään 19.11.–14.12.2018 ja ne suoritetaan verkossa. Kurssit ovat laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Lastensuojelu ja perhetyön kurssi (5 op)

Kurssilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • kasvuolojen riskitekijät
 • perhetyö ja lastensuojelu
 • nuoruuden syrjäytymisriskit
 • perhe- ja lastensuojelun toimintaympäristöt
 • lastensuojelua ja perhetyötä koskeva lainsäädäntö
 • perhetyön suunnitelmallinen dokumentaatio

Koulun sosiaalityön kurssi (5 op)

Kurssi muodostuu kahdesta osasuorituksesta:

1. Koulun sosiaalityön perusteet

2. Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät

Kurssilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • yksilökohtainen opiskeluhuolto
 • koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen
 • lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi
 • kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
 • koulukiusaamisen ehkäisy.

Lue lisää ja ilmoittaudu 15.11. mennessä!