Meidän tulevaisuus -kampanja käynnissä. Romaninuoret kertovat opinnoistaan.

Nanto, Jasmin, Toni, Carmen, Sebastian ja Tanja kertovat elämästään ja opiskelustaan somessa lokakuussa. Ensimmäiseen kampanjaviikkoon on mahtunut jo paljon: kampaamo-opintoja, lukiolaisen mietteitä, peruskoulun pänttäystä, työharjoittelukokemuksia, logistiikka-alaa…

”Tavoitteena on monipuolistaa kuvaa romaniväestöstä opiskelijoina ja toimijoina. Samalla nuorten pääsevät omin sanoin ja kuvin kertomaan omille tutuilleen ja opintoja suunnitteleville romaninuorille niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä on tarjolla”, kertoo projektipäällikkö Mari Rask.

Koulutuspolut nousussa

Romanien koulutustaso on yhä muuta väestöä matalampi, mutta tilanne on kohentunut huomattavasti aiemmasta. Valtaosa suorittaa peruskoulun, ja 2. asteen tutkintoja suoritetaan myös yleisesti.

”Korkeakouluopinnot ovat edelleen harvinaisempia, mutta etenkin AMK-opintoihin on hakeutunut mukavasti romaniopiskelijoita myös Diakin tarjoamien erillishakujen kautta”, Rask toteaa.

Seuraa tarinoita Instagramissa ja Facebookissa

Kampanja liittyy Diakin hallinnoimaan Tsetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeeseen. Hankkeessa sujuvoitetaan romanien koulutuspolkuja monin tavoin. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä romanien työllisyyskysymyksiin keskittyvän Nevo tiija – uusi aika -hankkeen kanssa.  Molemmat saavat rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.