Diak tuo Ouluun puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen

Pohjois-Suomessa on pula puhevammaisten tulkeista, eikä ammattikorkeakoulutasoista puhevammaisten tulkkikoulutusta ole ollut aiemmin saatavilla alueella. Diak vastaa tulkkipulaan tuomalla uuden puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen Diakin Oulun-kampukselle keväällä 2019.

– Puhevammaisten tulkkauksen osaamiskokonaisuus on Diakin avoimen ammattikorkeakoulun järjestämä, ja koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius toimia tulkkina puhevammaisille sekä kehittää tulkkausosaamista työn ohessa, kertoo koulutusta luotsaava lehtori Karoliina Joutsia Diakista.

Puhevammaisten tulkki on perehtynyt erityisesti puhevammaisten käyttämiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin sekä siihen, miten erilaiset sairaudet ja vammat vaikuttavat kommunikointiin.

Tulkki voi esimerkiksi selventää epäselvää puhetta ja tulkata kuvakommunikaatiolla tai tukiviittomilla tuotettuja viestejä.

– Tulkkauksesta hyötyviä henkilöitä on runsaasti enemmän kuin tulkin käyttäjiä. Monien elämänlaatu paranisi tulkin käytöllä, Joutsia sanoo.

Laajenna osaamistasi

Osaamiskokonaisuus on suunnattu viittomakielen tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan puhevammaisille tulkkaukseen. Kokonaisuuden suorittaminen  edellyttää laajaa viittomien sanavarastoa ja vahvaa tulkkauksen perusteiden hallintaa (esim. Tulkki (AMK) viittomakieli ja tulkkaus, Viittomakielentulkki (AMK) tai muu vastaava koulutus).

Opintojen suorittaminen edellyttää laajaa viittomien sanavarastoa ja vahvaa tulkkauksen perusteiden hallintaa. Opinnoissa tarvitaan myös kykyä pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn sekä riittäviä kielellisiä ja tietoteknisiä opiskeluvalmiuksia korkeakoulutasoiseen opiskeluun.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittaudu keväällä alkaviin opintoihin

Puhevammaisten tulkkauksen osaamiskokonaisuus on laajuudeltaan 50 opintopistettä. Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Osaamiskokonaisuuden opintomaksu on 280–350 euroa riippuen opiskelijan aiemmasta koulutuksesta.

Ilmoittautuminen alkaa 19.11. ja päättyy joulukuun puolivälissä. Opintokokonaisuuteen sisältyvä loppukoe suoritetaan keväällä 2020.

Lue lisää ja ilmoittaudu Diakin avoimen ammattikorkeakoulun nettisivujen kautta 19.11. alkaen.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö, tulkkausala, kielet ja viestintä Raija Roslöf, raija.roslof@diak.fi, p. 040 706 3803

Lehtori Karoliina Joutsia, karoliina.joutsia@diak.fi