Diak kouluttaa sote-alan osaajia ennakoivasti työelämän tarpeisiin 

Syksyllä 2018 Diakissa aloitti opiskelunsa 71 sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaa kahdessa sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin vaastaavassa koulutusohjelmassa: Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus ja Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutoiminnan kehittäminen.

Ylemmät amk-tutkinnot kouluttavat ennakoivasti sote-alan osaajia työelämän tuleviin tarpeisiin. Sosiaali- ja terveysalan yhteistyö eli integraatio on tutkinnoissa huomioitu.

– Sosiaali- ja terveysalan ylempien tutkintojen opiskelijaryhmät ovat monialaisia: opiskelijoilla on sosionomin, sosionomi-diakonin, sairaanhoitajan tai muu soveltuva kandidaatin tutkinto. Opinnoissa sote-alan integraatio toteutuu myös sosiaali- ja terveysalan tutkintojen yhteisissä johtamisen, etiikan, viestinnän ja tutkimus- ja kehittämistyön opinnoissa, kertoo Diakin vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat tekevät tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön työelämäkumppaneiden kanssa sovituista aiheista tai osana Diakin tutkimus- ja kehittämishankkeita.

– Opinnäytetyöt valmentavat opiskelijoita ajankohtaiseen sote-alan kehittämiseen, Hakala sanoo.

Ylemmät amk-tutkinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä ja opinnot voi suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opiskelu on verkko-opiskelua ja kontaktiopiskelua yhdistävää monimuoto-opiskelua. Seuraava haku ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin järjestetään keväällä 2019. Lue lisää Diakin nettisivuilta .

Lisätiedot:

  • koulutusjohtaja Pirjo Hakala, pirjo.hakala@diak.fi , p. 040 869 6001
  • viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne, aura.vuorenrinne@diak.fi , p. 040 509 2577