Ryhmänohjaus vahvistaa opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia

Diakin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tulokset kootaan vuosittain TKI-toiminnan vuosikirjaan. Vuoden 2018 vuosikirjassa Maarit Heusalan ja Mia Mäkisen artikkeli ”Ryhmäohjauksella ryhtiä ja rohkeutta opiskeluun ja elämään” keskittyy siihen, mitä hyötyjä ryhmämuotoisessa ohjauksessa on sekä ohjattaville että ohjaajille. Esimerkkinä käytetään opiskelijoiden hyvinvointia tukevia ryhmiä.

Diakin Helsingin-kampuksella järjestetyt Aarrekartalla- ja Relax-ryhmät olivat tavoitteellisia työryhmiä, joissa asetettiin henkilökohtaisia tavoitteita opiskelijoille. Tarkoituksena oli parantaa selviytymistä sekä opinnoissa että arjessa.

Artikkelissaan Heusala ja Mäkinen esittelevät erilaisia ryhmäohjauksen muotoja ja niistä saatuja hyötyjä.

Ryhmien toiminta virkistää ohjaajia ja tarjoaa uusia näkökulmia ohjaukseen.

– Vaikka ohjelmarunko on esimerkiksi Relax-ryhmässä aina ollut samankaltainen, ryhmästä muodostuu joka kerralla erilainen. Osallistujat muokkaavat ryhmästä oman näköisensä ja vertaistuella on suuri merkitys, Heusala ja Mäkinen kertovat.

Samalla opiskelijoiden autonomia vahvistuu turvallisessa ympäristössä. Ryhmä voimaannuttaa ohjattavia, sillä omista haluista lähtevä mielekäs toiminta lisää sosiaalista toimintakykyä.

Ryhmäohjaus on todettu Diakissa toimivaksi tuen muodoksi, ja stressinhallintaryhmä Relax onkin vakiintunut pysyväksi tuen muodoksi kampuksilla.

– Ryhmiin osallistuneiden opiskelijoiden tarve yksilöllisiin tapaamisiin kuraattorin kanssa on vähentynyt niillä opiskelijoilla, jotka olivat ennen ryhmään tulemistaan hyödyntäneet aktiivisesti kuraattoripalveluja, Heusala ja Mäkinen kirjoittavat.

Ryhmien hyödyt ulottuvat yllättäen myös ohjausryhmien ulkopuolelle, sillä ne tuovat turvan tuntua myös muille opiskelijoille ja herättävät arvostusta kampuksilla.

Artikkeli perustuu Diakin sisäiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelu- ja elämänhallintataitoja. Hankkeen toteutuksessa olivat mukana opinto-ohjaajat, kuraattorit, opiskeluterveydenhoitaja, opiskeluhyvinvointiryhmä, opettajat, opiskelijakunta O’Diako sekä opiskelijat.

Tutustu koko artikkeliin Theseuksessa TKI-toiminnan vuosikirjan sivuilla 130–144.