Paperittomuus – uhka vai mahdollisuus globaalissa maailmassa?

Ihmisten ja perheiden globaali liikkuvuus tuo tulevaisuudessa uusia haasteita ja mahdollisuuksia kansakuntien, yhteiskuntien, yhteisöiden ja yksilöiden tasoilla. Diakin TKI-vuosikirjassa ilmestynyt Marja Katiskon artikkeli ”Tulevaisuudenkuvia Diakin globaaleista mahdollisuuksista oppimisympäristönä ja vaikuttajana” tutkii erityisesti epävirallisen siirtolaisuuden aiheuttamia ilmiöitä: millaista on elää nk. paperittomana hyvinvointivaltiossa.

Katisko määrittelee paperittomuuden oikeudettomana asemana: oikeudet ja yhteiskunnan turva kuuluvat vain kansalaisille ja pysyvän oleskeluoikeuden saaneille. Katisko näkee paperittomuuden lisääntyvän maailmassa siirtolaisuuden ja pakolaisuuden yhteydessä. Paperittomuus on muodostunut tutkimuskohteeksi vasta viime vuosina.

– Yli viisi vuotta sitten paperittomuus eli oikeudettomuus oli hiljainen signaali. Diakissa tutkittiin sitä jo ennen kuin muut sen havaitsivat, kehitysjohtaja Terhi Laine kertoo teoksen esipuheessa.

Katisko korostaa, että sosiaalityötä käsittelevissä tutkimuksissa on todettu paikallisen vaikuttamisen olevan kestävän ja oikeudenmukaisen työn ytimessä maailmanlaajuisesti. Paikallisella vaikuttamisella parannetaan maailmaa.

Katisko rakentaa tulevaisuudentutkimuksen keinoin kolme erilaista tulevaisuudenkuvaa – uhkaskenaarion, ideaaliskenaarion ja todennäköisen skenaarion. Hän tuo esiin myös skenaarioihin vaikuttavia arvoja ja niiden merkitystä, sekä pohtii Diakin arvomaailman asemaa tulevaisuudessa.

– Diakin ihanne on lähellä pohjoismaisia ihanteita, joiden ympärille on mahdollisuus rakentaa menestyvä tulevaisuuden yhteiskunta, Katisko toteaa analysoituaan erilaisia tulevaisuuskuvia.

Artikkeli perustuu hankkeeseen, jonka rahoitti Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma. Tutkimusta varten kerätyn aineiston hankintaan on osallistunut Diakin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kirkon alan opiskelijoita, jotka ovat hyödyntäneet aineistoa erillisinä julkaistuissa opinnäytetöissään

Lue koko artikkeli Theseuksessa TKI-toiminnan vuosikirjan sivuilla 51–65.

Lisätietoja:

Marja Katisko
marja.katisko@diak.fi
040 5095799