Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen hoitotyössä

Opiskele Diakin avoimessa AMK:ssa hyvinvointiteknologian käyttöä hoitotyön tukena. Hyvinvointiteknologia-kurssi järjestetään syksyllä 2018 verkkototeutuksena.

Kurssi tarjoaa opiskelijalle valmiudet käyttää hyvinvointiteknologian sovellutuksia hoitotyössään. Kurssi opettaa myös ymmärtämään teknologian kehittämistarpeita ja eettisiä periaatteita.

Opiskelija tutustuu kurssilla potilastietojärjestelmiin, hyvinvointipeleihin, etädiagnostiikkaan ja -auttamiseen sekä virtuaaliterapiaan.

Keskeiset sisällöt

  • hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
  • hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
  • hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Koulutuksen tiedot

Verkko-opinnot ajoittuvat ajalle 17.9.-9.11.2018. Opiskelija tutustuu opiskelumateriaaliin ja suorittaa itsenäisesti annetut tehtävät Moodlerooms-alustalla.

Hyvinvointiteknologia-kurssi edellyttää hoitotyön lähtökohtien, vaatimusten sekä perustoimintojen ja -taitojen hallitsemista. Kurssi kuuluu Diakin terveysalan koulutusten vapaasti valittaviin opintoihin koulutusten tutkintorakenteessa.

Kurssin opintomaksu on 50 euroa.

Ilmoittautuminen loppuu 18.8.2018 avoimen AMK:n sivuilla.