Eettisen pohdinnan kautta parempaan käytäntöön

Kuva: Maria Svenström
Toista kertaa pääkaupunkiseudulla järjestetty etiikan teemaviikko kokosi hoitotyön ammattilaisia ja opiskelijoita yhteen eettisten kysymysten äärelle. Diakin opiskelijat kohtasivat sairaalan asiakkaita ja henkilöstöä Meilahden Kolmiosairaalan aulassa.

Teemaviikko koostui opiskelijoiden valmistelemista info- ja mittauspisteistä ja työpajoista, jotka olivat avoimia niin sairaalan henkilökunnalle kuin vierailijoillekin.

Viikko oli mainio esimerkki ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyöstä, sillä siihen osallistui Metropolian, Arcadan sekä Diakin opiskelijoita ohjaajineen. Lisäksi päivien suunnittelussa oli mukana kliinisiä opettajia Peijaksen ja Meilahden sairaalasta.

– Terveysalan opiskelijoiden, ammattilaisten ja omaisten keskustelujen kautta etiikka pysyy elävänä. Kohtaamisten avulla etiikka elää hoitotyön arjessa konkreettisesti pelkän teoreettisen ajattelun sijaan, Diakin lehtori Piia Kekäläinen kertoo yhteistyön hyödyistä.

Haasteena eettisen hoitotyön kehittäminen

Diakin terveysalan opiskelijat valmistautuivat viikkoon keskustelemalla ammattilaisten kanssa ja pohtimalla hoitotyön eettisiä kysymyksiä. Etiikan teemaviikko mahdollisti oppimisen, ammatillisen vaikuttamisen ja hoitotyön kehittämisen.

– Sairaanhoitajan ammattieettiset periaatteet konkretisoituivat hyvin valmistuvien opiskelijoiden ammatillisissa pohdinnoissa, sanoo lehtori Arja Koski.

Teemaviikkoa valmistellessaan opiskelijat pohtivat monia eettisiä haasteita. Etenkin asiakkaiden itsemääräämisoikeus herätti kysymyksiä.

Lehtori Inga Klen muistelee syntynyttä keskustelua:

– Miten paljon asiakkaalla on mahdollisuus valita myös niin sanottuja huonoja vaihtoehtoja, jos hänellä on oikeus määrätä omasta elämästään? Pitäisikö ihmisen ottaa vastuuta itsestään ja miten? Miten otamme yksilöllisyyttä kunnioittaen puheeksi terveyden ja terveystottumukset?

Diakin opiskelijoiden toiminta teemaviikolla

Yksi opiskelijaryhmä kutsui ohikulkijoita pysähtymään ja katsomaan tekemiään videoita. Videot olivat noin viiden minuutin pituisia puheenvuoroja potilaan kohtaamisesta, nonverbaalista viestinnästä, kauniista kuolemasta, sairaanhoitajasta potilaan äänenä sekä potilaan itsemääräämisoikeudesta.

Kollegiaalisuus työyhteisöissä, opiskelijan ja ohjaajan välinen suhde sekä niihin liittyvät eettiset näkökulmat olivat vahvasti esillä videopuheenvuoroissa.

Videoiden katsomisen jälkeen keskusteltiin yhdessä niiden herättämistä ajatuksista ja tunteista.

Verenpaineen ja verensokeriarvojen mittauksen järjestäneet opiskelijat puolestaan miettivät yhdessä asiakkaan kanssa näiden voimavaroja. Mittauksien ottamisen ohella tärkeintä oli opiskelijoiden mukaan mahdollisuus yksilölliseen kohtaamiseen asiakkaan kanssa ja keskustelu omasta terveydestä ja terveystottumuksista.

– Opiskelijoiden mielestä oli tärkeää herättää kysymys siitä, mitä voisi tehdä toisin, Inga Klen kertaa.

Lisäksi asiakkaille annettiin vaihtoehtoja oman terveyden edistämisen tueksi. Näin kunnioitettiin asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

Kolmas opiskelijaryhmä luotti teatterin voimaan: opiskelijat olivat ideoineet näyteltyjä kohtauksia, ja he kannustivat yleisöä muokkaamaan niitä ja hyppäämään mukaan näyttelemään. Kohtausten tarinat liittyivät hoitotyön eettisiin ongelmiin.

Etiikan teemaviikon tulevaisuus

Kaikki teemaviikkoon osallistuneet opiskelijat kokivat sen erinomaiseksi tavaksi verkostoitua, kehittää osaamistaan ja saada uusia näkökulmia. Viikko osoitti, miten tärkeää on pysähtyä hoitotyön eettisten kysymysten äärelle – vaikka vain viideksi minuutiksi.

– Tapahtuma oli hyvä esimerkki siitä, miten terveysalan opiskelijat voivat jo opiskeluaikana liittyä ammatilliseen, hoitotyötä kehittävään eettiseen keskusteluun sekä olla mukana vaikuttamassa ja tekemässä huomisen valintoja. Eettiset valinnat tehdään yhdessä keskustellen ja monialaisessa yhteistyössä, ja tällainen yhteistyö on tulevaisuuden hoitotyön kannalta erityisen tärkeää, toteaa Arja Koski.

Etiikan teemaviikko -tapahtumat jatkuvatkin ensi syksynä Jorvin sairaalassa. Myös vuodelle 2019 on jo suunniteltu tapahtumia.

Lisätietoa etiikan teemaviikosta: