Syvennä kulttuuri- ja uskontolukutaidon osaamistasi

Diakin avoin amk järjestää syksyllä 2018 kurssin Kulttuuri- ja uskontolukutaito.

Kurssi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita uskonnoista, katsomuksista ja arvoista, ja haluavat laajentaa kykyään kohdata katsomuksellista erilaisuutta.

Kurssilla tutkitaan kulttuuri- ja uskontotaustan merkitystä hyvinvoinnille ja yhteisöjen toiminnalle. Lisäksi harjaannutaan erilaisten kulttuuristen ja uskonnollisten ajattelumallien tunnistamiseen sekä uskontojen kohtaamiseen.

Kurssin tavoitteena on välineiden ja toimintamallien etsiminen ristiriitatilanteisiin.

Vietä syksy kehittäen osaamistasi

Opetus toteutetaan monimuotoisesti. Luentoja on 3 x 3 tuntia. Niihin voi osallistua joko Diakin Kalasataman kampuksella tai verkon kautta videovälitteisesti.

Luentotilaisuudet ovat 19.9. klo 16-19, 17.10. klo 16-19, 7.11. klo 16-19. Opetus alkaa 12.9.

Osa työskentelystä tapahtuu Moodle-verkkoalustalla. Lisäksi kurssimateriaalin kuuluu luettavaa kirjallisuutta ja videoaineistoa.

Kurssin hinta: 50 euroa.

Syksyllä järjestettävä kurssi korvaa kurssit Kulttuurit ja uskonnot KLT01, 2 op ja Uskontolukutaito ja uskontodialogi KLT02, 3 op. Kurssista saa arvosanan, mutta sille voi osallistua ilman tutkintotavoitetta.

Ilmoittaudu 20.8.2018 mennessä avoimen amk:n verkkosivuilla.