Julkaisu: diakonian käytännöt ja toimintaympäristöt uudistuvat

Diakonian ammatillisuutta määrittävät aina ne tilat ja ympäristöt, joissa toimitaan. Diakoniatyön rakenteet ja käytännöt ovat yhteydessä myös paikallisiin ja globaaleihin yhteiskunnan ja arvojen muutoksiin.

Näitä näkökulmia tuodaan esiin Diakin julkaisussa Diaconia in Dialogue – The Challenges of Diversifying Contexts (Diak Työelämä 12, toim. Pekka Launonen ja Minna Valtonen).

Julkaisun artikkelit pohjautuvat diakoniatutkimuksen kansainväliseen konferenssiin, joka pidettiin Helsingissä Diakissa vuonna 2016. Artikkelit käsittelevät diakoniaan liittyviä käsitteitä, diakonian historiaa sekä diakoniatyön osa-alueita, esimerkiksi pakolaistyötä tai nuorisodiakoniaa eri kulttuureissa ja yhteisöissä.

– Kirkon diakoniatyötä ei tehdä irrallaan muusta yhteiskunnasta, vaan se on kytköksissä hyvinvoinnin kysymyksiin laajemmin ja muun muassa sosiaalipalveluiden muutoksiin. Yhteiskunnan muutokset haastavat myös diakoniatyön ammattilaisia pohtimaan ja kehittämään omaa ammatillisuuttaan, sanovat julkaisun toimittajat, yliopettaja Minna Valtonen ja yliopettaja Pekka Launonen Diakista.

Diakonisen lähestymistavan perusvireenä on dialoginen vuorovaikutus ihmisten ja yhteisöjen kanssa.  Moninaistuvassa yhteiskunnassa tämä merkitsee valmiutta erilaisuuden kohtaamiseen ja aktiivista yhteyden rakentamista.

– Diakonian teemat eivät rajaudu vain kristilliseen kirkkoon. Yksi kirjan artikkeleista käsitteleekin hyvinvoinnin edistämistä islamilaisen teologian valossa, toimittajat sanovat.

Lue julkaisua Theseuksessa.