Hoitotyön tulevaisuus – professori Sanna Salanterä näkee teknologian lisäävän hoitotyön tarvetta

Professori Sanna Salanterä Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta luennoi Diakissa järjestetyssä seminaarissa Hoitotyö 2025 – Miten ja missä hoidamme tulevaisuudessa? Aiheena hänellä oli ”Miltä hoitamisen tulevaisuus näyttää hoitotieteellisen tutkimuksen ja asiantuntijatiedon valossa?”

Digitalisaatio ja robotisaatio ovat jo arkipäivää joidenkin sanavarastossa. Sanna Salanterän mukaan ne ovat pian arkipäiväisiä kaikille niin kotona kuin sairaalassakin. Tekoäly, oppivat laitteet ja älykkäät tilat ovat kehittyneet lyhyen ajan sisällä valtavasti.

Teknologia lisää hoitotyön tarvetta

Geenitutkimuksen ansiosta potilaille tehtävä hoitotyö ja heille määrättävät lääkkeet tulevat olemaan entistä yksilöllisempiä tulevaisuudessa. Myös hoito helpottuu ja spesifioituu: potilas voi vaikka kantaa rintataskussaan kännykän kokoista oirevartijaa, joka kertoo milloin rentoutua ja ottaa lääke.

– Ihmiset tulevat asumaan entistä enemmän älykkäissä kodeissa, joissa sensorit ja anturit tarkkailevat terveydentilaa. Myös sairaalat muuttuvat älykkäiksi. Potilaan toimintoja voidaan seurata etänä, ja tekoäly tunnistaa jo kasvoista sairaanhoitajan, joka saapuu hoitamaan potilasta, kertoo professori Salanterä.

Big data

Ihmisistä kertyy jatkuvasti tietoa arkistoihin. Tänä vuonna syntyvien lasten koko elämä dokumentoidaan. Tästä kertyy niin sanottua big dataa, jossa suurin ongelma on oleellisen tiedon erottaminen epäolennaisesta.

– Meillä Turun yliopistossa on hyvä osaaminen siitä, miten saada irti oleellista tietoa. Olemme opettaneet tekoälyn tunnistamaan ja poimimaan oleelliset asiat sairaskertomuksista sekä sijoittamaan tiedot oikean otsikon alle, Salanterä sanoo.

Aikaisemmin hoitajan piti sijoittaa tiedot oikean otsikon alle yli sadasta vaihtoehdosta. Mikäli tieto meni väärään kohtaan, oli sitä vaikea paikantaa jälkeenpäin.

Tekniikka mukaan hoitoon

Erilaiset terveyspelit ja virtuaaliset todellisuudet tulevat monipuolistamaan hoitajan tehtävää. Tutkimuksissa lasten hienomotoriikkaa ja sosiaalisia suhteita on parannettu erilaisilla peleillä. Virtuaalitodellisuudella voidaan ohjata potilasta entistä tehokkaammin ja testata esimerkiksi uusia sairaalaratkaisuja ennen niiden toteuttamista.

Myös potilasohjeet tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä räätälöidympiä.

– Idea tästä tuli siitä, kun 6-vuotiaalle lapselle tuli hoito-ohjeet. Hän ihmetteli äidiltään, miksi hänen pitää leikata partansa ennen hoitoa. Tulevaisuudessa ohjeet rakennetaan sen mukaan, mikä potilaan ikä ja sukupuoli on, Salanterä kertoo.