Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen haku jatkuu 20.5.2018 saakka

Diakissa Helsingissä ja Oulussa alkaa syksyllä 2018 mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus. Koulutuksesta sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat välineitä mielenterveys- ja päihdetyöhön muuttuvissa sote-alan toimintaympäristöissä. Hakuaikaa on jatkettu: hae viimeistään 20.5.!

Suomalaisista joka viides masentuu elämänsä aikana ja 700 000 syö mielialalääkkeitä. 2 000 suomalaista yrittää itsemurhaa joka vuosi. (Lähde: Yle/Sekasin-kampanja.) Alkoholin riskikäyttäjiä on arviolta 300 000–600 000. Huumausaineiden käyttö on lisääntynyt kuluvalla vuosituhannella: vuonna 2012 Suomessa oli arviolta 18 000–30 000 huumeiden ongelmakäyttäjää. (Lähde: THL.)

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään asiakkaita, joiden elämäntilanteet ovat hyvin haastavia. Työssä joutuu kohtaamaan myös ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita, jotka liittyvät huumaavien aineiden käyttöön.

Alalla työskentelevät tarvitsevatkin yhdenvertaisen kohtaamisen taitoja, jotta he voivat rakentaa luottamuksellisen suhteen asiakkaan ja tämän läheisten kanssa. Lisäksi työssä tarvitaan paineensietokykyä ja kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Diakissa ja kahdessa muussa ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2018 mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutetuille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön taitoja.

– Mielenterveyden haasteiden sekä päihdyttävien ja huumaavien aineiden käytön kanssa kamppailevien asiakkaiden kanssa tehdään työtä kaikissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa, niin perus- kuin erikoistasolla. Siksi kaikilla alan ammattilaisilla tulee olla osaamista mielenterveyden ja päihteidenkäytön kysymyksistä. Lisäksi tarvitaan syvällistä osaamista mielenterveyden edistämisestä ja päihdeongelmien ehkäisystä, kertovat Diakin-toteutuksesta vastaavat yliopettajat Jari Helminen ja Ulla Timlin.

Diak järjestää ryhmät Helsingin- ja Oulun-kampuksilla.

Muuttuva palvelujärjestelmä haastaa mielenterveys- ja päihdetyötä

Vuoden kestävän koulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua, ja sen aikana perehdytään laajasti mm. ongelmien tunnistamiseen, hoidon suunnitteluun ja menetelmiin sekä asiakkaan kohtaamiseen ja tämän osallisuuden vahvistamiseen.

Lisäksi koulutuksessa käsitellään mielenterveys- ja päihdepalveluita osana sote-palvelujärjestelmää.

– Palvelujärjestelmän muuttuessa ammattilaisilta edellytetään sekä itsenäistä että verkostoituvaa työotetta, kun työtä tehdään entistä useammin siellä, missä asiakkaatkin ovat, kuten heidän kodeissaan. Koulutuksen suorittanut tuntee alueelliset palveluverkostot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja tehokkaasti ja tuloksellisesti, Helminen ja Timlin sanovat.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettuja koulutuksia, jotka edistävät kouluttautujan ammatillista kehittymistä ja erikoistumista jonkin osa-alueen asiantuntijaksi.

Diakin tarjontaan kuuluu yhteensä neljä erikoistumiskoulutusta: mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus, lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus ja oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen ensimmäisen toteutuksen haku päättyy 20. toukokuuta 2018.

Katso lisätiedot erikoistumiskoulutuksen sivuilta ja ilmoittaudu jo tänään!