Diakin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat vapaaehtoisiksi Sekasin-chattiin

Diakin opiskelijoilla on uudenlainen mahdollisuus luoda työelämäkontakteja: vapaaehtoistyö Sekasin-chatissa. Anonyymi keskustelualusta on ollut valtavan suosittu, eikä resursseja ole riittänyt kaikille apua tarvitseville.

Sekasin-chat on nuorille suunnattu keskustelualusta, jossa kuka tahansa voi jutella anonyymisti mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. Hanketta koordinoi Suomen mielenterveysseura, ja palvelu on auki vuoden jokaisena päivänä.

Diakin ja Sekasin-chatin yhteistyötä pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa. Chat-yhteistyön toteutumisen pohjana on Diakissa kesäopintoina järjestettävä opintojakso ”Lasten ja nuorten mielenterveystyö”. Pilotin  jälkeen toteutusta on tarkoitus kehittää edelleen ja luoda pysyvämpi malli yhteistyöhön.

– Yhteistyön kautta saamme uudenlaista ymmärrystä siitä, miten chat-palvelua voidaan hyödyntää nuorten tukemisessa sekä laajemmin sosiaali- ja terveysalalla. Samalla opiskelijat saavat arvokkaan työelämäkontaktin. Vapaaehtoistyötä on mahdollista jatkaa opintokokonaisuuden jälkeenkin, kertoo sosiaalialan koulutuspäällikkö Sanna Wesanko.

Sekasin-chat on ollut valtavan suosittu nuorten keskuudessa, eikä resursseja ole ollut kaikille apua tarvitseville. Diak kantaa projektin kautta kortensa kekoon ja samalla vahvistaa paikkaansa työelämän yhteistyökumppanina.

Kaikki taidot peliin

Jaksolla opiskelijat syventävät osaamistaan lasten ja nuorten mielenterveydestä. Suomen mielenterveysseura valitsee osan opiskelijoista chat-päivystäjiksi, ja valituille tarjotaan perehdytys chatissa toimimiseen ennen vapaaehtoistyön aloittamista.

Vaikka keskusteluissa on tunnistettu tiettyjä ydinaiheita, nuorten esittämät kysymykset voivat olla mitä tahansa. Käytännön työ haastaa opiskelijat laittamaan koko osaamisensa peliin.

– Tässä päästään aitoihin tilanteisiin, joihin ei ole valmista vastausta. Työ on vaativaa, mutta uskomme, että Diakin opiskelijoilla on kyky kohdata nuoria. Opiskelijamme ovat valveutuneita, ja heillä on halu auttaa, Wesanko sanoo.

Chat-keskustelujen kautta opiskelijat saavat ymmärrystä siitä, millaiset asiat ovat nuorten elämässä ajankohtaisia.

– Anonyymit keskustelut voivat olla myös ainoa keino nuorelle saada oma äänensä kuuluviin, Wesanko toteaa.

Lisätiedot