Kehitä osaamistasi lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä

Työskenteletkö lasten, nuorten ja perheiden parissa? Kaipaatko koulutusta osaamisesi kehittämiseksi?

AVOT-hankkeen sote-pilotissa on koottu yhteen opintoja, joita suurinta osaa voi suorittaa verkossa paikasta riippumatta.

Koulutukset ovat avoimen korkeakoulun opintoja, joiden hinta on 10–12 euroa/op.

Mukana ovat Diak, Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Ilmoittautuminen päättyy oppilaitoksesta riippuen pääsääntöisesti kaksi-kolme viikkoa ennen toteutusajankohtaa.

Tutustu sote-pilotin tarjontaan.

Lue lisää AVOT-hankkeesta.