Diak sai työelämän neuvottelukunnan

Diak_neuvottelukunta
Diakin Helsingin-kampuksella kokoontui perjantaina 16. helmikuuta 2018 ensimmäistä kertaa työelämän neuvottelukunta.

Työelämän neuvottelukunnassa on mukana yhteiskunnallisia vaikuttajia laajasti eri toimialoilta.

– Pohdimme yhdessä tärkeitä teemoja kuten sote-uudistusta, syrjäytymistä, yhteiskunnan muutosta ja digitalisaation vaikutusta koulutukselle. Poimimme heikkoja signaaleja ja tartumme niihin, sanoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala.

Osaaminen käytäntöön

Työelämän neuvottelukunta on avainhenkilöistä koostettu verkosto, jonka tehtävänä on edistää Diakin kykyä herättää keskustelua koko yhteiskunnan tasolla. Tapaamisissa pohditaan myös, miten rakentaa lisää työelämävalmiuksia opiskelijoille ja opettajille.

Neuvottelukunta toimii Diakin ammattikorkeakoulun ja sen sidosryhmien yhteistyöelimenä. Keskustelun ja palautteen avulla kehitetään Diakin innovaatiotoimintaa.

– Yhdessä työskentely tehdään mahdollisimman helpoksi. Ensimmäinen teema on syrjäytyminen, jota käsitellään Diakin hankkeiden kautta. Esitämme neuvottelukunnalle aiheita, joista saamme arvokasta palautetta, Kujala kertoo.

Neuvottelukunnassa on mukana näkyviä asiantuntijoita: esimerkiksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Elli Aaltonen, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala pohtivat yhdessä Diakin johtotiimin kanssa ammattikorkeakoulun roolia valtakunnallisena toimijana.

– Minulla on kokemusta, että tällaisilla työryhmillä on merkittävä vaikutus toimintaan. Haluan aitoa työelämäkeskustelua, Kujala toteaa.

Lisätietoa neuvottelukunnasta löydät Organisaatio-sivulta.