Päätös: asioimistulkkauksen tulkki (AMK) -tutkinnolla mahdollisuus hakea oikeustulkkirekisteriin

Oikeustulkkirekisterilautakunta päätti kokouksessaan 19. tammikuuta, että Diakin asioimistulkkauksen koulutuksen tulkki (AMK) -tutkinnolla on mahdollista hakea oikeustulkkirekisteriin.

Myös Helsingin yliopistossa syksyllä 2018 alkavat oikeustulkkauksen maisteriopinnot todettiin riittäviksi.

Aikaisemmin rekisteriin on voinut hakea, jos on suorittanut oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon.

Oikeustulkkirekisteri turvaa oikeustulkkien saatavuuden

Oikeustulkkirekisteri perustettiin Suomeen huhtikuussa 2016, ja sen tarkoitus on turvata oikeustulkkien saatavuus. Lisäksi tarkoituksena on taata tulkkien ammattipätevyys ja edistää siten yksilön oikeusturvaa ja yhteiskunnan oikeusvarmuutta.

Rekisteriin on nyt hyväksytty parikymmentä tulkkia. Tarpeen arvioidaan olevan noin 200 rekisteröitynyttä tulkkia.

Oikeustulkkirekisterilautakunta päättää tulkkien rekisteriin merkitsemisestä ja siitä poistamisesta, ja päätös tehdään aina yksilöllisesti hakemuksen perusteella. Katso tarkat rekisteriin merkitsemisen edellytykset Opetushallituksen nettisivuilta.

Diak, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) käynnistävät syksyllä 2017 yhdessä oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen, jonka perusteella myös voi hakea oikeustulkkirekisteriin. Haku opintoihin on maaliskuussa. Lue lisää oikeustulkkauksen erikoistumisopinnoista.