Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Työnohjaus, konsultaatio ja valmennus

:

Työnohjaus- ja konsultaatio

TYÖNOHJAUS, KONSULTAATIO JA VALMENNUS 

_DSC4711.jpg

Diak tarjoaa työelämän tarpeisiin työnohjausta, konsultaatiota ja valmennusta.

Palveluita toteutetaan pääasiassa työyhteisöille julkisella, yksityisellä sekä kolmannella sektorilla. Palvelu suunnitellaan aina tilaajan kanssa ja tilaajaa varten joko itsenäiseksi kokonaisuudeksi tai osaksi laajempaa kehittämishanketta. Diakin toteuttamien kehittämispalveluiden lähtökohtana ovat aina tilaajaorganisaation arvot ja perustehtävä sekä nykytilanne ja siihen liittyvät haasteet sekä mahdollisuudet.
 
 

Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa työntekijät, työryhmät ja esimiehet saavat säännöllisesti toistuvissa työnohjaustilanteissa tukea asiakas- ja työtilanteisiin, ammatilliseen kasvuun, työssä jaksamiseen sekä työyhteisössä toimimiseen ja johtajuuteen. Sekä yksilö-, ryhmä- että työyhteisön työnohjauksessa osallisena olevilla on mahdollisuus löytää uusia voimavaroja itsestä ja työryhmän jäsenistä, ratkaisuja omaan työhön ja sen kehittämiseen sekä oppia. Työnohjaus on dialogia, joka tukee eettisiä valintoja omassa työssä.

Konsultaatio

Konsultaatiotilanteissa ryhmän tai työyhteisön jäseniä tuetaan ottamaan omat voimavaransa ja osaamisensa sekä oma johtajuutensa käyttöön erilaisissa työn ja työyhteisön muutos- ja kehitysvaiheissa. Tavoitteena on työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden voimavaraistuminen mahdollistamalla vaihtoehtoisten näkökulmien ja toimintatapojen tarkastelu.

Valmennus

Valmennus toimintana tukee yksittäistä ihmistä tämänhetkisessä elämäntilanteessa ja/tai työssä: esimerkiksi opiskelu- tai uravalinnassa, siirryttäessä eläkkeelle, omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisessa ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiyttämisessä. Tiimivalmennuksessa eri alojen ammattilaiset toimivat kukin oman osaamisensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiimivalmennuksen tarkoitus on tukea tiimin yhteistyötä, vuorovaikutusta, tavoitteellista työskentelyä ja/tai ongelmanratkaisutaitoja.

Yhteystiedot

Aluekoordinaattori Ilse Vogt, p. 040 509 2538, ilse.vogt(at)diak.fi